Презентация Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права в Україні, У Франції онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права в Україні, У Франції абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 15 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Юриспруденция » Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права в Україні, У ФранціїОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  15 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  775.97 kB
 • Просмотров:
  60
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
орган зац йно правов форми
Содержание слайда: організаційно – правові форми Юридичних осіб приватного права в україні та організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права у франції Виконала: Студентка 2 курсу, 206 групи Юридичного факультету Куценко Евеліна Юріївна

№2 слайд
План . Поняття юридично особи
Содержание слайда: План 1. Поняття юридичної особи відповідно до ЦК України. Класифікація юридичних осіб залежно від порядку їх створення. 2. Поняття організаційно-правової форми юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права в Україні 3. Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права у Франції Висновок Список використаних джерел

№3 слайд
. В дпов дно до ч. ст. ЦК
Содержание слайда: 1. Відповідно до ч.1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. 1. Відповідно до ч.1 ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Згідно ч.2 ст. 81 ЦК України, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Головна відмінність між ними полягає в тому, що юридичні особи приватного права створюються на підставі установчих документів (статуту або засновницького договору, якщо інше не встановлено законом), а публічні - на підставі розпорядчого акта Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування.

№4 слайд
Також критер м для класиф кац
Содержание слайда: Також критерієм для класифікації є цілі створення, а також галузь у якій має діяти та чи інша особа. юридичні особи публічного права - створені для виконання функцій публічної влади - управління, забезпечення публічного правопорядку тощо; юридичні особи приватного права - створені для досягнення мети, яка має приватний характер, для отримання прибутку та задоволення інших потреб їхніх засновників.

№5 слайд
. Орган зац йно-правова форма
Содержание слайда: 2. Організаційно-правова форма юридичної особи - певний тип організації, у якій повинна створюватися і діяти юридична особа того чи іншого виду. 2. Організаційно-правова форма юридичної особи - певний тип організації, у якій повинна створюватися і діяти юридична особа того чи іншого виду. ЦК встановлює організаційно-правові форми тільки для такого виду як юридичні особи приватного права (ч. З ст. 81). Відповідно до ст. 83 ЦК вони можуть створюватися у формі товариств, установ та у інших формах, встановлених законом.

№6 слайд
На сьогодн установи виконують
Содержание слайда: На сьогодні установи виконують соціально-культурні, управлінські та інші суспільно корисні функції, спрямовують свою діяльність на задоволення тих чи інших немайнових потреб. Вони не переслідують як основну мету отримання прибутку. Про це свідчить аналіз ст. 86 ЦК. Відповідно до неї установи поряд зі своєю основною діяльністю можуть займатися й підприємницькою, якщо інше не встановлено законом і якщо дана діяльність відповідає меті, для якої вони створені, і сприяє її досягненню. Інакше кажучи, здійснення установою підприємницької діяльності в жодному разі не може бути її основною метою. Якщо ж це й відбувається, то має відповідати певним умовам: служити досягненню мети основної (непідприємницької) діяльності і відповідати їй за своїм характером. При цьому варто додати, що прибуток, який одержує установа від підприємницької діяльності, не може розподілятися між її засновниками, а повинен бути спрямований на досягнення цілей, встановлених для неї засновниками. На сьогодні установи виконують соціально-культурні, управлінські та інші суспільно корисні функції, спрямовують свою діяльність на задоволення тих чи інших немайнових потреб. Вони не переслідують як основну мету отримання прибутку. Про це свідчить аналіз ст. 86 ЦК. Відповідно до неї установи поряд зі своєю основною діяльністю можуть займатися й підприємницькою, якщо інше не встановлено законом і якщо дана діяльність відповідає меті, для якої вони створені, і сприяє її досягненню. Інакше кажучи, здійснення установою підприємницької діяльності в жодному разі не може бути її основною метою. Якщо ж це й відбувається, то має відповідати певним умовам: служити досягненню мети основної (непідприємницької) діяльності і відповідати їй за своїм характером. При цьому варто додати, що прибуток, який одержує установа від підприємницької діяльності, не може розподілятися між її засновниками, а повинен бути спрямований на досягнення цілей, встановлених для неї засновниками. У формі установ найчастіше діють різні благодійні фонди, навчальні заклади, бібліотеки, музеї, лікарні тощо.

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Види неп дпри мницьких
Содержание слайда: Види непідприємницьких товариств: Види непідприємницьких товариств: Споживчий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних/юридичних осіб України (вони діють через своїх представників) для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів (ст. 2 Закону України «Про кооперацію») Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Об’єднання громадян, які, у свою чергу, поділяються на: політичні партії та громадські організації (профспілки) Благодійна організація Творча спілка Релігійні організації Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена власниками для сприяння використання їх власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна. До непідприємницьких юридичних осіб належать й установи.

№9 слайд
Види п дпри мницьких
Содержание слайда: Види підприємницьких товариств: Види підприємницьких товариств: Господарське товариство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Повне товариство - товариство, учасники якого відповідно до засновницького договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить Командитне товариство - товариство, у якому разом з учасниками, котрі здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи декілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, показаних з діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі у діяльності товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю - це організація з фіксованим складом учасників, тобто частки розподіляються у ньому серед відомого обмеженого кола осіб. Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, засноване однією або декількома особами, статутний капітал якого поділений на частки, розмір котрих визначений статутом. Акціонерне товариство — товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.

№10 слайд
Одними з вид в п дпри
Содержание слайда: Одними з видів підприємницьких товариств є виробничий кооператив Одними з видів підприємницьких товариств є виробничий кооператив

№11 слайд
. У Франц юридичн особи
Содержание слайда: 3. У Франції юридичні особи приватного права створюються у вигляді спілок (об’єднань, союзів); праву Франції не притаманний інститут установи. Основними видами спілок є : асоціації (association) та товариства (societe). 3. У Франції юридичні особи приватного права створюються у вигляді спілок (об’єднань, союзів); праву Франції не притаманний інститут установи. Основними видами спілок є : асоціації (association) та товариства (societe).

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Содержание слайда:

№14 слайд
Висновок Отже, ми можемо
Содержание слайда: Висновок Отже, ми можемо побачити, що як у законодастві нашої держави, так і у французькому праві, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Але, оскільки я досліджувала організаційно-правові форми юридичних осіб саме у сфері приватного права, то ми можемо спостерігати деякі відмінності у Франції. Французькому праву не притаманний інститут установи, який є присутнім в Україні. У законодавстві нашої держави передбачені такі організаційно-правові форми юридичних осіб як товариства, установи, а у законодавстві Франції основними видами є асоціації та товариства. Проте, як бачимо, така організаційно- правова форма юридичної особи приватного права як товариство - є присутньою як в українському праві, так і у французькому.

№15 слайд
Список використаних джерел
Содержание слайда: Список використаних джерел: Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 берез. 2017 р.: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2017. – 408 с. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page5 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 http://radnuk.info/komentar/chky/chky-knuga1/chky-knuga1-pozd2/101-tsk-glava7/1816--81---.html https://studme.com.ua/1028120115670/pravo/sozdanie_prekraschenie_yuridicheskogo_litsa.htm http://buklib.net/books/24117/ http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/chiv_pravo/029.php http://westudents.com.ua/glavy/72364-2-klasifkatsya-yuridichnih-osb-u-prav-zarubjnih-derjav.html http://uristinfo.net/hozjajstvennoe-pravo/101-mk-galjantich-gospodarske-pravo-ukrayini/2560-glava-14-gospodarski-tovaristva.html

Скачать все slide презентации Організаційно – правові форми юридичних осіб приватного права в Україні, У Франції одним архивом:
Похожие презентации