Презентация Основні поняття пожежі. . Розвиток пожежі в приміщенні онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Основні поняття пожежі. . Розвиток пожежі в приміщенні абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 31 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » ОБЖ » Основні поняття пожежі. . Розвиток пожежі в приміщенніОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  31 слайд
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  397.00 kB
 • Просмотров:
  41
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Тема . ОСОБЛИВОСТ РОЗВИТКУ
Содержание слайда: Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОРІННЯ В ОГОРОДЖЕННІ Лекція ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПОЖЕЖІ. РОЗВИТОК ПОЖЕЖІ В ПРИМІЩЕННІ

№2 слайд
Сп вв дношення НС
Содержание слайда: Співвідношення НС техногенного характеру, що виникли у 2000 - 2010 рр., за видами

№3 слайд
Розпод л к лькост пожеж
Содержание слайда: Розподіл кількості пожеж Розподіл кількості пожеж і збитків від них по роках

№4 слайд
Динам ка к лькост пожеж по
Содержание слайда: Динаміка кількості пожеж по регіонах України за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком

№5 слайд
План лекц . Основн поняття
Содержание слайда: План лекції 1. Основні поняття пожежі. 2. Класифікація пожеж 3. Розвиток пожежі в огородженні 3.1. Стадії розвитку пожежі 3.2. Критичний час розвитку пожежі 4. Газообмін під час пожежі в огородженні

№6 слайд
. ОСНОВН ПОНЯТТЯ ПОЖЕЖ Пожежа
Содержание слайда: 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПОЖЕЖІ Пожежа – це позарегламентний процес знищення або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля. Загальні явища пожежі є постійними й обов'язковими для кожної пожежі та взаємопов'язані між собою. 1. Горіння (виділення тепла та продуктів згоряння). 2. Масообмін (забезпечує надходження повітря в зону горіння і відвід продуктів горіння). 3. Теплообмін (тепло від зони горіння передається в навколишнє середовище, витрачається на нагрів речовин, будівельних конструкцій і обумовлює можливість самостійного поширення пожежі). Окремі явища пожежі - явища, що носять випадковий характер і притаманні конкретній пожежі.

№7 слайд
Небезпечн фактори пожеж
Содержание слайда: Небезпечні фактори пожежі – первинні та другорядні явища, що призводять до травмування або загибелі людей, а також до знищення або пошкодження матеріальних цінностей. Небезпечні фактори пожежі – первинні та другорядні явища, що призводять до травмування або загибелі людей, а також до знищення або пошкодження матеріальних цінностей. Первинні явища пожежі, які є небезпечними: відкритий вогонь, іскри; підвищена температура середовища; токсичні продукти горіння і розкладання (дим); знижена концентрація кисню в повітрі; Другорядні явища пожежі, які є небезпечними: падаючі частини будівельних конструкцій, ударна хвиля вибуху; радіоактивні або отруйні речовини, що надійшли в середовище з ушкодженого устаткування; електричний струм; вогнегасні речовини.

№8 слайд
Пожежа розвива ться в простор
Содержание слайда: Пожежа розвивається в просторі, при цьому умовно виділяють зони пожежі: зону горіння (ЗГ), зону задимлення (ЗЗ) і зону теплового впливу (ЗТВ). Пожежа розвивається в просторі, при цьому умовно виділяють зони пожежі: зону горіння (ЗГ), зону задимлення (ЗЗ) і зону теплового впливу (ЗТВ). Зона горіння – частина простору, в якій протікають процеси термічної підготовки горючих речовин (розкладання, плавлення, випаровування) і сам процес горіння. В ЗГ виділяється тепло пожежі і утворюються продукти горіння, які поширюються в просторі і утворюють ЗЗ та ЗТВ. Зона задимлення (ЗЗ) – частина простору, що примикає до зони горіння, в якій концентрація продуктів горіння є небезпечною для життя та здоров’я людей. У цій зоні неможливо перебування людей без захисту органів дихання й ускладнені бойові дії через недостатню видимість.

№9 слайд
Зона теплового впливу ЗТВ
Содержание слайда: Зона теплового впливу (ЗТВ) – частина простору, що прилягає до зони горіння і в межах якої протікають процеси теплообміну між поверхнею зони горіння і навколишніми конструкціями і речовинами. Зона теплового впливу (ЗТВ) – частина простору, що прилягає до зони горіння і в межах якої протікають процеси теплообміну між поверхнею зони горіння і навколишніми конструкціями і речовинами. Зовнішня межа ЗТВ проходить там, де тепловий вплив викликає помітні зміни в стані матеріалів і конструкцій, або створюються умови, які перешкоджають роботі особового складу по гасінню пожежі.

№10 слайд
. КЛАСИФ КАЦ Я ПОЖЕЖ . За
Содержание слайда: 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЖЕЖ І. За умовами газообміну 1. Пожежі на відкритому просторі – пожежі, у яких газообмін не обмежений будівельними конструкціями. окремі - пожежі, що виникають в окремій споруді або будівлі; суцільні - одночасне інтенсивне горіння більшості споруд на даній ділянці; масові - сукупність окремих та суцільних пожеж; вогневий шторм - утворення потужного турбулентного факелу з велетенською конвекційною колонкою нагрітих продуктів згоряння

№11 слайд
. Пожеж в огородженн пожеж ,
Содержание слайда: 2. Пожежі в огородженні – пожежі, у яких газообмін обмежений будівельними конструкціями 2. Пожежі в огородженні – пожежі, у яких газообмін обмежений будівельними конструкціями пожежі, що регулюються вентиляцією, (ПРВ) - протікають за умови обмеженого надходження повітря і надлишку горючих речовин; пожежі, що регулюються пожежною навантагою, (ПРН) - пожежі, які протікають при незначній кількості горючих речовин (мала пожежна навантага) і надлишку повітря в приміщенні.

№12 слайд
. За зм ною площ гор ння . За
Содержание слайда: ІІ. За зміною площі горіння ІІ. За зміною площі горіння Пожежі, що поширюються, – пожежі, у яких площа пожежі з часом збільшується, проходять з постійною зміною розмірів або розташування зони горіння. Пожежі, що не поширюються, – пожежі, у яких площа зони горіння не змінюється з часом (обмежена площею розташування горючої речовини).

№13 слайд
. За видом горючо речовини .
Содержание слайда: ІІІ. За видом горючої речовини ІІІ. За видом горючої речовини Залежно від властивостей речовин, особливостей їх горіння та гасіння пожежі поділяють на класи та підкласи: А - пожежі ТГМ: А1 - ТГМ, що тліють; А2 - ТГМ, що не тліють; В - пожежі рідин: В1 - рідини, що не розчинні у воді, та ТГМ, що при нагріванні плавляться та розтікаються; В2 - горючі рідини, що розчинні у воді; С - пожежі газів; Д - пожежі металів та металоорганічних сполук: Д1 - легкі метали; Д2 - лужні метали; Д3 - металоорганічні сполуки; Е - пожежі електроустаткування під напругою.

№14 слайд
. РОЗВИТОК ПОЖЕЖ В ОГОРОДЖЕНН
Содержание слайда: 3. РОЗВИТОК ПОЖЕЖІ В ОГОРОДЖЕННІ 3.1. Стадії розвитку пожежі Розвиток пожежі в часі умовно поділяють на три стадії: початкову, основну, кінцеву. На початковій стадії відбувається розвиток пожежі від дії джерела запалювання до моменту, коли все помешкання буде охоплено полум’ям. На початковій стадії можна виділити три фази. Перша фаза – перехід загоряння в пожежу. Друга фаза – об’ємний розвиток пожежі (поши-рення горіння відбувається по об’єму газоподібних продуктів розкладання горючих матеріалів). Третя фаза - всі параметри пожежі найбільш змінюються і досягають максимальних значень.

№15 слайд
В основн й стад вс параметри
Содержание слайда: В основній стадії всі параметри пожежі стабілізуються, відбувається вигоряння 80-90% горючих речовин. В основній стадії всі параметри пожежі стабілізуються, відбувається вигоряння 80-90% горючих речовин. На кінцевій стадії розвитку відбувається догоряння матеріалів, поступове зниженням температури та задимлення. Процес горіння завершується. Температурний режим пожежі - зміна температури пожежі з часом. Температура пожежі в огородженні - середньо-об’ємна температура газового середовища в приміщенні, в якому відбувається пожежа.

№16 слайд
Зм на середньоб мно
Содержание слайда: Зміна середньоб'ємної температури середовища в приміщенні під час пожежі Зміна середньоб'ємної температури середовища в приміщенні під час пожежі

№17 слайд
Температура пожеж в
Содержание слайда: Температура пожежі в огородженні залежить від: Температура пожежі в огородженні залежить від: об’єму приміщення (Vприм Тпож); пожежної навантаги (Рпож Тпож); виду горючої речовини ((Qн, vm, vl) Тпож); тепловтрат на нагрівання конструкцій (Qконст Тпож); площі пожежі (Sпож Тпож); інтенсивності газообміну; температури повітря (То Тпож); часу розвитку горіння.

№18 слайд
. . Критичний час розвитку
Содержание слайда: 3. 2. Критичний час розвитку пожежі в огородженні При пожежі в огородженні тепло і дим накопи-чуються в приміщенні, а тому зона теплового впливу і зона задимлення з часом поширюються. Отже з розвитком пожежі настане момент часу, коли все приміщення буде охоплено цими зонами і перебування в них людей буде неможливе. Критичний час розвитку пожежі – час від виникнення горіння до настання теплового удару (критичний час по температурі) або зниження концентрації кисню нижче гранично допустимих значень (критичний час по кисню).

№19 слайд
Критичний час розвитку пожеж
Содержание слайда: Критичний час розвитку пожежі в огородженні за температурою Критичний час розвитку пожежі в огородженні за температурою Якщо площа пожежі з часом не змінюється (клас В), то за час розвитку пожежі виділиться тепло, яке частково піде на розігрів будівельних конструкцій, а частково - на розігрів газового середовища в приміщенні: Qгаз = (1- k)Qпожпож; Qпож = SnожQн/vm Qгаз = Vприм cp(tкрит - to) Якщо k=0,21, ср=1,29 кДж/(м3·К), tкр=70оС, t0= 20оС, то:

№20 слайд
При гор нн ТГМ клас А , площа
Содержание слайда: При горінні ТГМ (клас А), площа пожежі з часом зростає При горінні ТГМ (клас А), площа пожежі з часом зростає Якщо осередок пожежі знаходиться в центрі приміщення, то ЗГ – кругова, Snож = R2 =  (vlnож )2 Qпож пож = SnожQн/vm пож =  vl 2 3пож  Qн/vm (1-k)  vl 2 3пож  Qн/vm = Vприм cp(tпож - to) осередок пожежі біля стінки (ЗГ – півколо, Snож = R2/2) осередок пожежі в куті приміщення (ЗГ – чверть кола, Snож = R2/4)

№21 слайд
Критичний час розвитку пожеж
Содержание слайда: Критичний час розвитку пожежі в огородженні Критичний час розвитку пожежі в огородженні за киснем Зниження концентрації кисню нижче 14% в призводить до летальних наслідків для людей. Отже, нормальна життєдіяльність людини припиниться при вигорянні 21-14=7% кисню, що відповідає 74,76 = 33,3% повітря. Баланс кисню для приміщення, в якому горюча речовина горить на сталій площі (пожежа класу В), запишеться у вигляді: 0,33 Vприм = vºповvmSпожкр Час до настання критичного стану:

№22 слайд
Для прим щень, в яких горять
Содержание слайда: Для приміщень, в яких горять ТГМ, враховуючи збільшення площі пожежі з часом, можна записати: Для приміщень, в яких горять ТГМ, враховуючи збільшення площі пожежі з часом, можна записати: осередок пожежі в центрі приміщення (форма ЗГ–кругова) осередок пожежі біля стінки (форма ЗГ – півколо) осередок пожежі в куті приміщення (форма ЗГ – чверть кола)

№23 слайд
. ГАЗООБМ Н П Д ЧАС ПОЖЕЖ В
Содержание слайда: 4. ГАЗООБМІН ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ В ОГОРОДЖЕННІ Газообмін – це рух конвекційних газових пото-ків, що виникає під дією сил, обумовлених граді-єнтом тиску, який створюється внаслідок: різниці температур газових потоків (нагрітих газів всередині приміщення і холодного повітря назовні); штучного регулювання повітрообміну в помешканні; вітрових навантажень; наявності самої пожежі. Перші три фактори не залежать від наявності по-жежі і існують у будь-якому приміщенні.

№24 слайд
При виникненн гор ння в прим
Содержание слайда: При виникненні горіння в приміщенні над осередком горіння виникають конвекційні потоки нагрітих ПГ і повітря, які рухаються вгору і створюють під стелею надлишковий тиск. При виникненні горіння в приміщенні над осередком горіння виникають конвекційні потоки нагрітих ПГ і повітря, які рухаються вгору і створюють під стелею надлишковий тиск. Холодне повітря підсмоктується димогазовою колонкою і вступає в реакцію горіння, при цьому в нижній частині приміщення створюється розрядження. Циркуляція газових потоків призводить до поступового заповнення всього примі- щення продуктами горіння.

№25 слайд
Характер руху пов тряних
Содержание слайда: Характер руху повітряних потоків залежить від наявності отворів і їх взаємного розташування. Характер руху повітряних потоків залежить від наявності отворів і їх взаємного розташування. При газообміні через один отвір (відкриті двері, вікно або декілька отворів, які знаходяться на одному рівні) процес підсосу повітря і викиду диму здійснюється в тому самому отворі. На приплив працює тільки нижня частина отвору.

№26 слайд
Якщо газообм н зд йсню ться
Содержание слайда: Якщо газообмін здійснюється через отвори, які розташовані на різному рівні, їх можна умовно розділити на припливні (нижні), через які надходить свіже повітря в приміщення, і вихідні (верхні), через які розігріті продукти згоряння виходять в атмосферу. Якщо газообмін здійснюється через отвори, які розташовані на різному рівні, їх можна умовно розділити на припливні (нижні), через які надходить свіже повітря в приміщення, і вихідні (верхні), через які розігріті продукти згоряння виходять в атмосферу.

№27 слайд
На певн й висот в д р вня п
Содержание слайда: На певній висоті від рівня підлоги фізичні параметри газового середовища в приміщенні (густина) відповідають фізичним параметрам повітря поза приміщенням. Відповідно і тиск газового середовища буде таким же, як і тиск повітря поза приміщенням. Цю площину прийнято назвати нейтральною зоною або площиною рівних тисків. На певній висоті від рівня підлоги фізичні параметри газового середовища в приміщенні (густина) відповідають фізичним параметрам повітря поза приміщенням. Відповідно і тиск газового середовища буде таким же, як і тиск повітря поза приміщенням. Цю площину прийнято назвати нейтральною зоною або площиною рівних тисків. Нейтральна зона - уявна площина в приміщенні, рівнобіжна підлозі, у точках якої тиск продуктів горіння дорівнює тиску зовнішнього повітря. Положення нейтральної зони буде тим вище, чим менший тиск продуктів горіння і більший тиск свіжого повітря, що надходить в приміщення.

№28 слайд
Якщо газообм н зд йсню ться
Содержание слайда: Якщо газообмін здійснюється через отвори, розташовані на різному рівні: Якщо газообмін здійснюється через отвори, розташовані на різному рівні: Якщо газообмін здійснюється через отвори, розташовані на одному рівні:

№29 слайд
Основн способи регулювання
Содержание слайда: Основні способи регулювання висоти нейтральної зони під час в огородженні: Основні способи регулювання висоти нейтральної зони під час в огородженні: 1. Зниження тиску у верхній частині приміщення, що горить, шляхом відкачки нагрітих продуктів згоряння пересувними димососами і використання систем примусового видалення диму і вентиляції помешкань. 2. Розкриття витяжних отворів (димових люків) у верхній частини приміщення, де створюється максимальна температура і тиск продуктів горіння для випуску диму і зниження температури. 3. Зниження температури й осадження продуктів горіння розпиленими водяними струменями.

№30 слайд
. П двищення тиску пов тря
Содержание слайда: 4. Підвищення тиску повітря шляхом нагнітання чистого повітря в нижню частину приміщення пересувними пожежними димососами. 4. Підвищення тиску повітря шляхом нагнітання чистого повітря в нижню частину приміщення пересувними пожежними димососами. 5. Регулювання співвідношення площ приплив-них і витяжних отворів. Нейтральна зона завжди розташовується ближче до тих отворів, площа яких більше. 6. Зміна напрямку прямування конвекційних димогазових потоків шляхом устрою перемичок, протипожежних завіс і інших перепон для поширення диму.

№31 слайд
Завдання на самоп дготовку .
Содержание слайда: Завдання на самопідготовку: 1. Вивчити літературу І.М. Абдурагимов, В.Ю. Говоров, В.Е. Макаров. Физико-химические основы развития и тушения пожара. стор. 26-80. Я.С. Повзик, П.П. Клюс, А.М. Матвейкин. Пожежна тактика. стор. 12 -16, 301 -330. В.П. Иванников, П.П. Клюс. Довідник керівника гасіння пожежі. стор. 37-44. 2. Підготуватися до практичного заняття.

Скачать все slide презентации Основні поняття пожежі. . Розвиток пожежі в приміщенні одним архивом: