Презентация Вибіркове спостереження онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Вибіркове спостереження абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 16 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Математика » Вибіркове спостереженняОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  16 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  335.95 kB
 • Просмотров:
  60
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
ВИБ РКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Содержание слайда: ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

№2 слайд
Поняття про виб ркове
Содержание слайда: Поняття про вибіркове спостереження Cуцільне спостереження - вивчення всіх одиниць сукупності - недоцільно (неможливо). Генеральна сукупність - всі одиниці явища. Вибіркова сукупність - окрема частина одиниць, явища, відібраних із генеральної сукупності для безпосереднього спостереження. УМОВИ ВІДБОРУ а) випадковість, тобто кожна одиниця повинна мати таку ж ймовірність потрапити у вибірку (так, наприклад, відібрані найкращі або найгірші одиниці не відображають дійсний розподіл ознаки в генеральній сукупності); б) однорідність сукупності, так як за інших обставин результати вибірки будуть не точними і не можуть в повній мірі репрезентувати генеральну сукупність.

№3 слайд
П дходи до формування виб рки
Содержание слайда: Підходи до формування вибірки відбір при жеребкуванні заздалегідь занумерованих одиниць генеральної сукупності; 1.а. повторна вибірка - відібрана з генеральної сукупності занумерована одиниця фіксується і знов повертається на своє місце, після чого пачка номерів одиниць генеральної сукупності ретельно перемішується; цей спосіб відбору на практиці є обмеженим із-за недоцільності, а іноді й неможливості повторного обстеження; 1.б. безповторна вибірка, коли відібраний із пачки номер одиниці генеральної сукупності відкладається в сторону і не повертається назад в пачку; цей спосіб відбору характеризується підвищеним ступенем точності, надійності вибірки і найчастіше використовується на практиці. 2) використання таблиць випадкових чисел. Із таблиці випадкових чисел відбирають n чисел із любого рядка або стовпця таблиці, кількість яких не перевищує N чисел генеральної сукупності; потім відбирають будь-яким способом ті одиниці заздалегідь занумерованої сукупності із n чисел, які відповідають відібраним числам таблиці, що і складає вибіркову сукупність.

№4 слайд
Р зновиди виб рки а за
Содержание слайда: Різновиди вибірки а) за способом організації вибіркового обстеження: проста випадкова вибірка; механічна вибірка; районована (типова) вибірка; серійна вибірка; ступенева вибірка. б) за ступенем охоплення одиниць обстежуваної сукупності. великі (при n≥30); малі (при n<30).

№5 слайд
Характеристики генерально та
Содержание слайда: Характеристики генеральної та вибіркової сукупностей Генеральна сукупність генеральна середня : 2) генеральна дисперсія : 3) Генеральне СКВ 4) частка ознаки одиниць генеральної сукупності р, тобто частка одиниць М, яка володіє даним значенням ознаки в загальному обсягу N генеральної сукупності: p=M/N.

№6 слайд
Характеристики генерально та
Содержание слайда: Характеристики генеральної та вибіркової сукупностей Вибіркова сукупність вибіркова середня : 2) вибіркова дисперсія : 3) Вибіркове СКВ 4) частка ознаки одиниць вибіркової сукупності w, тобто відношення кількості одиниць вибіркової сукупності т, яка володіє даною ознакою, до обсягу вибіркової сукупності n: w = m/n 5) частка вибірки wв, як відношення обсягу вибірки до обсягу генеральної сукупності wв = n/N

№7 слайд
Закон великих чисел Суть
Содержание слайда: Закон великих чисел Суть закону великих чисел полягає в тому, що при збільшенні чисельності одиниць сукупності поступово зменшується елемент випадковості в узагальнених характеристиках сукупності. На основі закону можна стверджувати, що при достатньо великому обсязі вибірки (n≥30) вибіркові характеристики мало відрізняються від генеральних, внаслідок чого використовуються наближені рівняння для середньої, частки, дисперсії, середньому квадратичному відхиленні: p     в

№8 слайд
Проста випадкова виб рка
Содержание слайда: Проста випадкова вибірка 1)визначення помилки вибіркового спостереження; 2)визначення меж генеральних характеристик на основі вибіркових із заданою довірчою ймовірністю (ступенем надійності); 3)визначення довірчої ймовірності тому, що генеральні характеристики можуть відрізнятися від вибіркових не більш певної заданої величини; 4)знаходження необхідної чисельності вибірки, яка б з практичною достовірністю забезпечувала задану точність вибіркових характеристик. Вирішення зазначених задач може проводитись як по відношенню до генеральної середньої арифметичної , так і до частки .

№9 слайд
Задача . при велик й к лькост
Содержание слайда: Задача 1. при великій кількості одиниць вибіркової сукупності (n ≥30) середня квадратична помилка безповторної вибірки: Задача 1. при великій кількості одиниць вибіркової сукупності (n ≥30) середня квадратична помилка безповторної вибірки: На основі теореми Ляпунова гранична помилка вибірки , де t - коєфіцієнт довіри

№10 слайд
Задача . Величини генерально
Содержание слайда: Задача 2. Величини генеральної середньої та частки можуть бути представлені інтервальною оцінкою у вигляді визначення довірчого інтервалу із заданого рівня довірчої ймовірності Р: Задача 2. Величини генеральної середньої та частки можуть бути представлені інтервальною оцінкою у вигляді визначення довірчого інтервалу із заданого рівня довірчої ймовірності Р: Ймовірність того, що величина генеральної середньої або частки вийде за довірчі межі, дорівнює (α = 1 – Р) і називається рівнем значущості (істотності). Для ймовірності Р = 0,950 або Р = 0,954 рівень значущості дорівнює відповідно 0,050 (або 5,0 %) та 0,046 (або 4,6 %), і перевищення меж у довірчих інтервалах (5.9), (5.10), що має таку ймовірність, практично неможливе.

№11 слайд
Задача . Дов рча ймов рн сть
Содержание слайда: Задача 3. Довірча ймовірність Р, яку необхідно обчислити за теоремою Ляпунова, є функцією від коефіцієнта t: Р = Ф(t) , де Ф(t) – інтеграл Лапласа . Задача 3. Довірча ймовірність Р, яку необхідно обчислити за теоремою Ляпунова, є функцією від коефіцієнта t: Р = Ф(t) , де Ф(t) – інтеграл Лапласа . Значення t у свою чергу може бути визначено через граничну та стандартну помилки , обчисленими відносно середньої або частки. Нарешті, за найденим значенням t із довідкових таблиць знаходиться інтеграл Лапласа, який відповідає розшукуваній ймовірності Р, яка порівнюється із заданою величиною.

№12 слайд
Задача . Чисельн сть виб рки
Содержание слайда: Задача 4. Чисельність вибірки Задача 4. Чисельність вибірки Для середньої -

№13 слайд
Механ чна виб рка Це виб рка,
Содержание слайда: Механічна вибірка Це вибірка, при якій генеральна сукупність обсягом N одиниць, розташованих певному порядку (за зростанням або зменшенням, за алфавітом географічним положенням тощо), розділяються на п рівних частин і з кожної частини обстежується одна одиниця. Відношення N/n – називається інтервалом вибірки. За початок відрахунку приймають або початкову одиницю, або середину першого інтервалу. Помилки вибірки при механічному відборі одиниць обчислюють за формулами простої випадкової безповторної вибірки.

№14 слайд
Районована типова виб рка
Содержание слайда: Районована (типова) вибірка Cпосіб відбору на основі розподілу кількості відібраних одиниць n між районами (групами), які є в генеральній сукупності. Якщо генеральна сукупність розділяється на m частин, груп, районів тощо, тобто N = N1+N2+...+Ni+Nm, то і вибіркова сукупність повинна формуватися із m частин так, щоб n = n1+n2+...+ni+…+nm. Розподіл між районами: пропорційний (до питомої ваги району в генеральній сукупності) непропорційний (однакова кількість одиниць з кожного району) k – кількість відокремлюваних районів оптимальним, яке враховує і чисельність району Nі, і середнє квад-ратичне відхилення ознаки в районі На практиці в більшості випадків застосовують перший і третій способи розподілення між районами.

№15 слайд
Сер йна виб рка В дбору п
Содержание слайда: Серійна вибірка Відбору підлягають окремі серії (групи) одиниць генеральної сукупності. У відібраних методом випадкового безповторного або механічного відбору серіях проводять суцільне спостереження всіх одиниць, що до них увійшли. Оскільки при серійній вибірці кожна серія виступає як самостійна одиниця спостереження, то дисперсія усередині серій у разі визначення середньої помилки та чисельності вибірки має бути виключена і враховується тільки міжсерійна дисперсія При рівних серіях середня квадратична помилка безповторної вибірки та її чисельність де r – кількість відібраних серій; R – загальна кількість серій в генеральній сукупності. Міжсерійна дисперсія

№16 слайд
Метод моментних спостережень
Содержание слайда: Метод моментних спостережень це фіксація стану безперервного процесу на певні моменти часу. Середня помилка частки w визначається як для простої повторної випадкової вибірки Гранична помилка вибірки =  tм.в. розраховується з використанням значення коефіцієнта довіри t, який визначається прийнятим рівнем довірчої ймовірності Р. Для визначення чисельності моментних спостережень рекомендується до використання формула повторної випадкової вибірки, де не враховується чисельність одиниць N генеральної сукупності Зазвичай приймають максимальне значення дисперсії = 0,25. Якщо довірча ймовірність Р=0,954, то при t = 2,0 чисельність вибірки за методом моментних спостережень:

Скачать все slide презентации Вибіркове спостереження одним архивом: