Презентация Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов Ткачова Марина онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов Ткачова Марина абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 34 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов Ткачова МаринаОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  34 слайда
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  1.57 MB
 • Просмотров:
  74
 • Скачиваний:
  1
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Пор вняльний анал з мови та
Содержание слайда: Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов Ткачова Марина

№2 слайд
Англ йською мовою
Содержание слайда: Англійською мовою користуються 508.000.000 чол., з яких для 341.000.000 чол. вона є рідною, а для решти — друга мова ІСТОРИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ Британія кін. ХV — поч. XVI ст.

№3 слайд
процес первинного накопичення
Содержание слайда: процес первинного накопичення капіталу інтенсивний економічний розвиток зростання могутності британської армії, військового та торгівельного морського флоту колоніальні загарбання насадження англійської мови у сфері свого політичного та економічного панування, пригнічуючи національну культуру і мови скорених народів

№4 слайд
Оск льки англ йська мова
Содержание слайда: Оскільки англійська мова сприймається народом, який має інший спосіб життя, інші звичаї, а також живе в інших кліматичних умовах, виникає необхідність у створенні слів для визначення явищ і предметів, пов'язаних із новими умовами життя. Ці слова запозичуються з мови корінних народів, створюються на основі англійської мови або калькуються

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
American English Перш англ
Содержание слайда: American English Перші англійські колоністи прибули на територію Америки на кораблі Mayflower у 1620 році Вони висадились на узбережжі Macaчyсeтc і заселили територію, що прилягала до Атлантичного океану, яку потім назвали Нова Англія. Англійська мова, якою говорили перші поселенці, була мовою XVII ст. Сформувавшись протягом XVII — XVIII ст., американська нація залишилася англомовною і після того, як наприкінці XVIII ст. домоглася своєї незалежності.

№7 слайд
American English р. -
Содержание слайда: American English 1776 р. - створена незалежна держава США У країні був створений власний державний устрій, економіка, культура. Поступово створилась своя лексика, визначились особливості у вимові, граматиці, з'явились діалекти. Національно-визвольна війна Північної Америки з Англією стала причиною відособлення англійської мови американців від мови англійців

№8 слайд
American English
Содержание слайда: American English

№9 слайд
American English .При вимов r
Содержание слайда: American English 1.При вимові [r] язик злегка заломлюється, тобто[r] в американському варіанті ретрофлексивний. 2.[t] вокалізуєтся, знаходячись між двома голосними, один з яких ненаголошений, як наприклад в “pity”, “better”, “city” або знаходячись між голосним і сонантом, як в “battle”,”twenty”,”getting”.

№10 слайд
American English . sh вокал
Содержание слайда: American English 3. [sh] вокалізуєтся в таких виразах, як “Asia” , “version”, “excursion”, “Persia”- [dз]замість [sh] в британському варіанті. 4. [h] часто випадає в тих випадках, коли знаходиться в ненаголошеному складі, але вимовляється в наголошених складах(e.g. “an historical novel”[эn is’torical nouvl], ”I saw him” [ai ‘so: im], але “history”[‘histri], ”him”[him]. 5.Глайд [j] перед [u] в словах “duty”, ”student” пропадає, і виходить [du:ty], [stu:dent].

№11 слайд
American English . d не
Содержание слайда: American English 6. [d] не вимовляється, якщо стоїть після сонант [l]і [n], e.g. “cold”, ”individual”, ”old”. 7. [k] випадає у вимові слів, де цей звук стоїть після [t],e.g. “asked” [а:st]. 8. Американські голосні не диференціюються і не протиставляються по довготі. Д. Джонс стверджує, що всі американські голосні - довгі.

№12 слайд
American English . ou
Содержание слайда: American English 9. [ou] набагато коротший, ніж в британському варіанті, і більше нагадує довгий [о:] 10. [w] і [hw] в американському англійському протиставляються і виконують смислорозрізняючу функцію, наприклад [wer] – “wear” і [hwer] – “where” . Є тенденція вважати їх навіть різними фонемами, тоді як в британському англійському, це алофони однієї фонеми.

№13 слайд
American English .
Содержание слайда: American English 11. Нейтральний голосний в дифтонгах в словах ”dear”, “fairy” etc. пропадає і переходить в монофтонг. 12. З'являється африката [tsh] в поєднаннях типу “don’t you” 13. Фонема [l] представлена тільки «темним» алофоном, «світлий» варіант фонеми не виявляється навіть перед голосними( “film” , ”look” звучать як [film] [lu:k] ).

№14 слайд
American English
Содержание слайда: American English

№15 слайд
American English
Содержание слайда: American English

№16 слайд
American English
Содержание слайда: American English

№17 слайд
American English Past Simple
Содержание слайда: American English Past Simple замість Present Perfect. Past participle дієслова got звучить як gotten. will замість shall , який замінюється формою gonna – розмовний варіант going to. Does в розмовному варіанті замінюється to do. Деякі неправильні дієслова ( to burn, to spoil ) в американській мові є правильними

№18 слайд
American English . Р зне
Содержание слайда: American English 5. Різне застосування артиклів. Наприклад «to/in THE hospital» (AmE) та «to/in hospital» (SE). 6. Часто в одному і тому висловлюванні замість одного прийменника використовується інший, наприклад «on the weekend/on weekend» замість «at the weekend/at weekend» в британському; «on a street» замість «in a street». 7. Багато стійких висловлювань в американському варіанті отримують зміни. Наприклад, американець скаже «take a shower/a bath» замість «have a shower/a bath». Замість «needn't» використовується «don't need to».

№19 слайд
American English .
Содержание слайда: American English 8. Прикметники slow і real вживаються як прислівники: He likes to drive slow (замість slowly). She's real nice (замість really). 9. Американці менш охоче, ніж англійці, вживають множину дієслова при збірних іменниках (the audience were букв.: “Публіка були”, the government have букв.: “Уряд мають”).

№20 слайд
American English
Содержание слайда: American English

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
Canadian English Дифтонг au
Содержание слайда: Canadian English Дифтонг [au] перед глухими приголосними частіше вимовляється [оu] проте перед дзвінкими приголосними і в кінці слова звучить відповідно британській нормі. Слова “tooth”, “food”, “roof”, “hoof” - з [u:], тобто в даному випадку в наявності відповідність з британською вимовною нормою

№23 слайд
Canadian English . У таких
Содержание слайда: Canadian English 3. У таких словах, як “tune”, ”news” etc., де британська норма вимагає дифтонг [ju:], велика частина населення слідує британським орфоепічним стандартам. Виняток становить слово “suit”, яке в основному вимовляється канадцями як [su:t],підкоряючись тут правилам американської вимовної норми. 4. Початковий глайд дифтонга асимілюється в позиції перед альвеолярною змичкою – і виходить африката [tsh] наприклад, в слові “Tuesday” [tshjuzdij], “tube” [tshub].

№24 слайд
Canadian English . Слова типу
Содержание слайда: Canadian English 5. Слова типу “leisure” вимовляються в двох варіантах - [leз)r] або [li:з)r] . 6. Дифтонг [ou] вимовляється в британському варіанті, тобто повністю, не редукуючись. 7. Вимовляється [r] в кінці слів і перед приголосними в словах типу car, cart. 8. [h] перед [w] зустрічається рідко і ніякої системи в цьому немає.

№25 слайд
Canadian English . Нема в дм
Содержание слайда: Canadian English 9. Немає відмінності голосних по довготі та стислості. 10. У словах типу “process” , “progress” більшість канадців віддають перевагу британському варіанту - дифтонг [ou]

№26 слайд
Canadian English Висновки на
Содержание слайда: Canadian English Висновки: на фонетичному рівні - значні розбіжності: у відсутності довготи і стислості голосного; вимова певних дифтонгів перед деякими приголосними; деякі розбіжності канадського англійського в області приголосних. Все це свідчить про життєвість цього варіанту англійської мови, з одного боку, і подальшої дивергенції його як від британського так і від американського англійського.

№27 слайд
Australian English сторичн
Содержание слайда: Australian English Історичні особливості розвитку мови 1788 р. – перші поселенці каторжники-засланці з Великобританії та Ірландії представники соціальних низів носії міського просторіччя і жаргонів 1850 р. – “ золота лихоманка ” іммігранти з різних куточків світу потреба формування єдиної мови

№28 слайд
Australian English
Содержание слайда: Australian English

№29 слайд
Australian English . а також
Содержание слайда: Australian English 6. [а] також ширший і декілька більш висунутий вперед. 7. Нейтральний голосний замінює [i] в кінці слів "arches“ , "horses" etc. [i] майже не зустрічається в чистому вигляді ні в одному з діалектів процесу, а є лише критерієм для визначення соціального статусу.

№30 слайд
Australian English
Содержание слайда: Australian English

№31 слайд
Australian English Д слова
Содержание слайда: Australian English Дієслова shall - will, should - would, а саме: shall залишається у вжитку лише в спонукальних та питальних формах: Shall we go? You shall do that! 2. "Would" замінив "should" практично всюди: "I wouldn't be so sure of that,"- Susan replied, (замість " I shouldn't be so sure of that"). 3. Around = round в значенні "в одному напрямку, приблизно, в усіх напрямках".

№32 слайд
Australian English . Можлив
Содержание слайда: Australian English 4. Можливі обидві форми : disinterested та uninterested. 5. Як і в Британії, different вживається з to чи з from. Farther / further - також можливі обидві форми.

№33 слайд
Australian English
Содержание слайда: Australian English

№34 слайд
Джерела нформац http
Содержание слайда: Джерела інформації http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English http://en.wikipedia.org/wiki/American_English http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_English http://www.zhargon.ru/slova.php?id=54666&cat=290&pc=1 http://www.allbest.ru/order/ http://smotri.com http://www.native-english.ru/articles/american-english http://www.bestreferat.ru/referat-212643.html

Скачать все slide презентации Порівняльний аналіз мови та граматики американської, канадської та австралійської англійської мов Ткачова Марина одним архивом:
Похожие презентации