Презентация Види документів онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Види документів абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 52 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Види документівОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  52 слайда
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  377.22 kB
 • Просмотров:
  41
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Положення правовий акт, що
Содержание слайда: Положення правовий акт, що визначає порядок утворення, права та обов'язки, організацію праці як на підприємстві в цілому, так і в його структурних підрозділах (або нижчестоящих організацій та філіалів).

№3 слайд
Статути це, юридичн акти,
Содержание слайда: Статути це, юридичні акти, якими оформлюють створення організацій та підприємств, та визначається їх структура, функції та правовий статус, основні задачі, напрямок діяльності, що передбачається.

№4 слайд
нструкц правовий акт,
Содержание слайда: Інструкції правовий акт, створюваний органами управління для встановлення правил, що регулюються організаційно науково-технічні, технологічні, фінансові та інші сторони діяльності підприємств, їх структурних підрозділів та посадових осіб.

№5 слайд
Правила це службов документи
Содержание слайда: Правила це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо.

№6 слайд
Протокол це один з найпоширен
Содержание слайда: Протокол це один з найпоширеніших документів діяльності колегіальних органів. У ньому фіксується місце, час, мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів, рішень (ухвал) з обговорених питань.

№7 слайд
Акт це документ, складений к
Содержание слайда: Акт це документ, складений кількома особами, що підтверджує установлені факти та події.

№8 слайд
Наказ Це правовий акт, що
Содержание слайда: Наказ Це правовий акт, що видається одноособово керівником установи і є формою доведення до працівників найбільш важливих рішень.

№9 слайд
Ухвала це правовий акт, який
Содержание слайда: Ухвала це правовий акт, який приймається місцевими органами державної влади, управління в колегіальному порядку з метою вірішення питань, їх компетенції; спільні акти, які видаються неоднорідними органами.

№10 слайд
Розпорядження Це правовий
Содержание слайда: Розпорядження Це правовий акт, який приймається одноосібним керівником, головним чином колегіального органу, з метою вирішення оперативних питань.

№11 слайд
Анкета Це документ, текст
Содержание слайда: Анкета Це документ, текст якого складається із запитань та обмеженої кількості однозначних, несуперечливих відповідей, Анкета (біографічна) заповнюється під час оформлення на роботу. У формі анкети заповнюються особові листи з обліку кадрів, характеристику, довідки.

№12 слайд
Анотац я це коротка
Содержание слайда: Анотація це коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи, викладається її зміст і дається оцінка. Анотація допомагає під час добору й вивчення літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення із змістом самої праці. 

№13 слайд
Огляд Склада ться для нформац
Содержание слайда: Огляд Складається для інформації повідомчих та інших організацій про хід робіт або їх підсумків за певний період. Огляд з різновидом довідки.

№14 слайд
Оголошення нформац я про
Содержание слайда: Оголошення інформація про будь-який майбутній масовий захід. Воно, як правило, складається з таких реквізитів :1) заголовок (оголошення); 2) дата; 3) час і місце проведення заходу та його назва; 4) короткий виклад змісту заходу; 5) порядок денний; 6) адреса; 7) транспорт, яким можна доїхати на місце проведення заходу; 8) організація, яка проводить захід

№15 слайд
Пов домлення р зновидом н ц
Содержание слайда: Повідомлення Є різновидом ініціативного службового листа, документа, який інформує про якийсь захід і пропонує взяти в ньому участь. Оформлюється як лист, адресований організації, підприємства чи окремій особі. Текст повідомлення містить відомості про час, місце, характер заходу, прізвища доповідачів, телефони для довідок.

№16 слайд
Зв т Це документ який м стить
Содержание слайда: Звіт Це документ який містить відомості про виконання плану, завдання, доручення, відомості про підготовку або проведення заходів. Він подається вищій за рангом організації чи посадовій особі.

№17 слайд
План роботи Як документ
Содержание слайда: План роботи Як документ визначає точний перелік намічених до виконання заходів, їх послідовність, обсяг, координати керівників і конкретних виконавців.

№18 слайд
Реферат Документ, який м
Содержание слайда: Реферат Документ, який містить стислий вигляд змісту якоїсь праці з висновками автора, де наводиться докладний перелік фактів.

№19 слайд
Реценз я Це критичний в дгук
Содержание слайда: Рецензія Це критичний відгук про художній твір, наукову працю. Рецензія складається з двох частин: перша частина знайомить із рецензованою працею, а в другій дається оцінка цій праці.

№20 слайд
Список Документ який м стить
Содержание слайда: Список Документ який містить перелік осіб, предеметів з метою інформації або реєстрації.

№21 слайд
Посв дчення Документ, який
Содержание слайда: Посвідчення Документ, який засвідчує факти діяльності, повноваження громадян.

№22 слайд
Граф к в дпусток документ,
Содержание слайда: Графік відпусток документ, який регламентує відпустки працівників організації на рік. Містить він такі реквізити: найменування організації;ї індекс і дату; місце видання; код, візи затвердження та погодження; найменування структурного підрозділу; текст

№23 слайд
В дгук Документ, в якому
Содержание слайда: Відгук Документ, в якому висловлюється обгрунтована думка, висновок спеціаліста щодо науково і пошуково-дослідницьких праць. На відміну від рецензії складається на рукописи до їх публікації і підписуєься безпосередньо виконавцем. Супровідний лист до відгуку, якщо він потрібен, підписує керівник установи.

№24 слайд
Висновок Це документ який, м
Содержание слайда: Висновок Це документ який, містить думку, висновки комісії установи або спеціаліста з якогось питання. Висновки скеровуються у вищій організації для розгляду та затвердження.

№25 слайд
Допов дь Документ, в якому
Содержание слайда: Доповідь Документ, в якому викладається певні питання, висновки, даються пропозиції. Призначається для усного (публічного) повідомлення на конкретну тему. Готуються доповіді з різних питань діяльності.

№26 слайд
Пояснювальна записка
Содержание слайда: Пояснювальна записка Пояснювальна записка - це службовий документ, в якому пояснюється зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, проекту) чи причини якихось подій, фактів тощо. У залежності від змісту та призначення пояснювальні записки поділяють на 2 групи: Записки, що супроводжують основний документ (план, звіт) і пояснюють зміст його окремих положень. їх оформляють на загальних або спеціальних бланках установи машинописним способом. Записки із приводу якихось випадків та ситуацій, що склалися із провин та поведінки окремих працівників тощо. Текст таких пояснювальних записок має бути переконливим і має містити неспростовні докази. Оформляють їх на чистому аркуші паперу від руки.

№27 слайд
Дов дка Це документ, який м
Содержание слайда: Довідка Це документ, який містить підтвердження тих або інших фактів або подій. Довідки подаються за наказом вищого органу або посадової особи. Вони несуть у собі інформацію без висновків та пропозицій щодо неї. Довідки, які складаються в середині установи, підписує той хто їх склав, а довідки, які подають на вимогу вищого органу, підписує керівник установи. Правила їх оформлення та склад реквізитів такі ж, як і при оформлення доповідних записок.

№28 слайд
Службовий лист Це узагальнена
Содержание слайда: Службовий лист Це узагальнена назва різних за змістом документів, що об’єднаються єдиним способом передачі текстів (пересилання поштою).

№29 слайд
Супров дний лист нформу
Содержание слайда: Супровідний лист Інформує адресата про додані до листа документи. Починають лист словами: “Надсилаємо”, “Направляємо”, “Повертаємо”, “Додаємо”, тощо, а далі наводяться реквізити документа за формуляром-зразком. Наприклад: ДОДАТОК 5.

№30 слайд
Лист запрошення Пропону
Содержание слайда: Лист запрошення Пропонує адресатові взяти участь у якомусь заході. Адресується як конкретній особі, так і організаціям. У ньому повідомляються зміст запропонованого заходу, термін проведення, умови участі.

№31 слайд
нформац йний лист Пов домля
Содержание слайда: Інформаційний лист Повідомляє адресатові про певний факт чи захід.

№32 слайд
Рекламний лист р зновидом
Содержание слайда: Рекламний лист Є різновидом інформаційного листа, скеровується конкретному адресатові та містить докладний опис та товарів. Мета такого листа – спонукати адресата скористатися певними послугами.

№33 слайд
Лист-пов домлення Близький з
Содержание слайда: Лист-повідомлення Близький зі змістом до листів-запрошент та інформаційних листів. Складається як відповідь на запит або як інформаційне повідомлення.

№34 слайд
Лист-п дтвердження М стить
Содержание слайда: Лист-підтвердження Містить повідомлення про те, що отримане відправлення (лист, телеграму, товар тощо) чи раніше складений документ залишаються чинними (наприклад, угода, інструкція тощо). Починаються такі листи словами, утвореними від дієслова “підтверджувати”.

№35 слайд
Лист-нагадування М стить вказ
Содержание слайда: Лист-нагадування Містить вказівку про наближення або закінчення терміну певного зообов’язання або проведення заходу. Такі листи, починаються словами “Нагадуємо”

№36 слайд
Гарант йний лист Це документ,
Содержание слайда: Гарантійний лист Це документ, зо забезпечує виконання викладених у ньому зообов’язань. У ньому, як правило, гарантується оплата чи надання чогось. Виклад тексту повинен бути чітким та виразним. Гарантійний лист може починатися з імені та по батькові особи, до якої звертаються. Форма третьої особи вживається лише тоді, коли гарантійного листа адресовано певній організації чи підприємству.

№37 слайд
н ц ативний лист Це лист що
Содержание слайда: Ініціативний лист Це лист що вимагає відповіді. Такі листи висловлюють прохання, пропозицію, запит до адресата. Тематика таких листів необмежена

№38 слайд
Лист-допов дь За сво м зм
Содержание слайда: Лист-доповідь За своїм змістом залежить від ініціативного листа, оскільки необхідно висловити рішення з приводу поставленого запитання. Якщо дається відмова, то вона повинна бути достатньо аргументована.

№39 слайд
Телефонограмма Це терм нове
Содержание слайда: Телефонограмма Це термінове повідомлення, передане адресатам по телефону. Воно є одним із видів ділової кореспонденції. Зміст тексту передають адресатові по телефону, текст диктують і записують. Правильність тексту перевіряють читаючи, телефонограму повторно. До основних реквізитів телефонограми належать: Назва-заголок документа; Номер, дата; назва адресата, установи, яка передає телефонограму; Прізвище, посада особи, що підписала документ; Назва організації й службової особи – одержувача телефонограми; Посади й прізвища посіб, які передали й прийняли телефонограму; Час; Текст Зміст телефонограми повинен бути стислим, без слів, що важко вимовляються, її текст не має перевищувати 50 слів.

№40 слайд
Факс Узагальнена назва р
Содержание слайда: Факс Узагальнена назва різноманітним за змістом документів, що за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера надходить до організації, установи, підприємства, фірми. Реквізити факсу: Назва документа (факс); Дата; Назва адресанта, установи яка підписала документ; Назва організації й службової особи одержувача факсу; Текст; Текст факсу складають не роблячи скорочень.

№41 слайд
Доручення Це письмове
Содержание слайда: Доручення Це письмове повноваження, що видається установою (підприємством, організацією) або окремою особою іншій особі на здійснення якихось юридичних дій. Залежно від того, хто оформлює повноваження, доручення бувають службові й особисті.

№42 слайд
Розписка Це письмовий
Содержание слайда: Розписка Це письмовий документ, що підтверджує якусь дію, що відбулася. Основні її реквізити такі: Найменування документа; Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка дає розписку; Сума грошей або найменування матеріальних цінностей, які були отримані; Дата; Підпис; Одержану суму грошей у розписці зазначають цифрою, а в дужках прописом. У цьому документі не дозволяється робити виправленняі підчистки. Усі вільні місця(в основному між текстом) необхідно прокреслити.

№43 слайд
Резюме Це документ в якому
Содержание слайда: Резюме Це документ в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

№44 слайд
Автоб ограф я Це житт опис
Содержание слайда: Автобіографія Це життєопис людини, складений нею самою. Автобіографія пишкться на аркуші паперу від руки. Іноді автобіографію пишуть на спеціальному бланку при вступі на роботу чи у навчальні заклади. Форма викладу розповідається від першої особи (я). Усі відомості подаються у хронологічному прорядку.

№45 слайд
Характеристика Це документ в
Содержание слайда: Характеристика Це документ в якому дається оцінка професії або ділових і моральних якостей людини. Характеристика вимагається при вступі до навчальних закладів, при обранні на посаду, чи на заміщення вакантної посади за конкурсом.

№46 слайд
Содержание слайда:

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Содержание слайда:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Содержание слайда:

№52 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Види документів одним архивом:
Похожие презентации