Презентация ЗУПФПО-09. 08. 2019 онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему ЗУПФПО-09. 08. 2019 абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 11 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » ЗУПФПО-09. 08. 2019Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  11 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  61.62 kB
 • Просмотров:
  59
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Закон Укра ни Про фахову
Содержание слайда: Закон України «Про фахову передвищу освіту» Перспективи 2019-2020н.р.

№2 слайд
ПР ОРИТЕТИ - н.р. До . . р.
Содержание слайда: ПРІОРИТЕТИ 2019-2020н.р. До 01.01.2020р. визначитися: Коледж (у вищій освіті) чи Фаховий коледж (у фаховій передвищій освіті) Привести у відповідність до ЗУПФПО установчі документи закладів (Статут, Положення) Визначитися з організаційно-правовим статусом закладу Переоформити ліцензії: провести реєстрацію закладів з новими назвами, новим головним видом діяльності «фахова передвища освіта» в ЄДРПОУ та ЄДЕБО Переоформити сертифікати з ОКР «Молодший спеціаліст» на ОПС «Фаховий молодший бакалавр» Проводити приведення у відповідність до ЗУПФПО і нових установчих документів всіх нормативно-правових актів закладів (наказів, положень тощо) Готуватися до першого набору фахових молодших бакалаврів влітку 2020р. Примітка: переоформлення ліцензій і сертифікатів без проходження ліцензування та акредитації

№3 слайд
Орган зац йно-правовий статус
Содержание слайда: Організаційно-правовий статус

№4 слайд
Що не зм ню ться? Процедура
Содержание слайда: Що не змінюється? Процедура і орган проведення акредитації Стандарти за ОКР «Молодший спеціаліст» Назва «освітньо-професійна програма» Нормативи фінансування Терміни Податкового кодексу Прийом вступників УВАГА! Ці процедури, нормативи, терміни є незмінними до моменту їх приведення у відповідність до ЗУПФПО – розробки і затвердження нових НПА

№5 слайд
Що не треба робити? Кричати
Содержание слайда: Що не треба робити? Кричати «Шеф, усьо пропало!» Подавати до МОН України заяви на проходження ліцензування при вже наявній ліцензії Подавати до МОН України заяви на проходження акредитації за акредитованими спеціальностями (за винятком акредитованих до 01.07.2019) Вимагати кошти за схемою «багатоканального» фінансування Примітка: для повноцінного «запуску» ЗУПФПО потрібно розробити і затвердити близько 30 НПА, у прикінцевих і перехідних положеннях на це відводиться до 2 років.

№6 слайд
Що треба робити? Представляти
Содержание слайда: Що треба робити? Представляти спільноту коледжів і технікумів (закладів ФПО) у робочих групах МОНУ з розробки НПА для ЗУПФПО; Аналізувати НПА, які вже розроблені/затверджені/розробляються/будуть розроблятися/затверджуватися (Ліцензійні умови, ЗУ «Про Національну систему кваліфікацій», Положення про дуальну освіту тощо); Систематично моніторити проєкти на сайті МОНУ, своєчасно делегувати (за можливості) представників спільноти до робочих груп або подавати пропозиції до тексту проєктів; Приєднатися до груп «Новини вищої освіти», «Коледжі, технікуми України», «Вступ-2020» у Facebook, відстежувати і аналізувати публікації про фахову передвищу освіту; Зберігати оптимізм

№7 слайд
Коледж в систем вищо осв ти Р
Содержание слайда: Коледжі в системі вищої освіти Рішення НАЗЯВО про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми приймається протягом 3-х місяців з дня подання заяви. Коледж – це заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому обсяг підготовки бакалаврів та/або молодших бакалаврів становить не менше 30 % загального ліцензованого обсягу. Призначення та звільнення з посади керівника коледжу – структурного підрозділу ЗВО, здійснюється в порядку, встановленому для керівника факультету (навчально-наукового інституту). Одна і та сама особа не може бути керівником коледжу більш як 10 років. ВНЗ I-II р.а., які до 2020 року не отримають статусу коледжу, стають фаховими коледжами. Особи, які працюють на посадах керівника відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, коледжу на 09.08.2019р. не менше 5 років, мають право надалі працювати на цій посаді не більше 5 років.

№8 слайд
Глосар й осв тньо-профес йний
Содержание слайда: Глосарій освітньо-професійний ступінь (ОПС); фаховий молодший бакалавр (ФМБ); Закон України «Про фахову передвищу освіту» (ЗУПФПО); Закон України «Про вищу освіту» (ЗУПО); фаховий коледж (ФК); заклади вищої освіти (ЗВО); освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР); фахова передвища освіта (ФПО); освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (ОКР МС); освітньо-професійна програма за ОКР МС (ОПП МС); нормативно-правові акти (НПА); Національна рамка кваліфікацій (НРК).

№9 слайд
Зм ню мо тезаурус
Содержание слайда: Змінюємо тезаурус

№10 слайд
Окрем кейси Для коледжу
Содержание слайда: Окремі кейси Для коледжу ім.Литвиненка: Коледжі приватної форми власності можуть продовжувати свою діяльність в існуючій організаційно-правовій формі або мають право набути статус приватної установи; Земельні питання: Земельні ділянки державної та комунальної власності, орендовані закладами ФПО, передаються їм у постійне користування відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 6 місяців з дня звернення керівника закладу.

№11 слайд
Повний текст Закону https
Содержание слайда: Повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2745-19   Ваші питання? Дякую за увагу!

Скачать все slide презентации ЗУПФПО-09. 08. 2019 одним архивом: