Презентация Zarządzanie informacją w organizacji wykład. Informacyjne a procesy biznesowe онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Zarządzanie informacją w organizacji wykład. Informacyjne a procesy biznesowe абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 48 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Инвестиции » Zarządzanie informacją w organizacji wykład. Informacyjne a procesy biznesoweОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  48 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  0.97 MB
 • Просмотров:
  62
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Zarzdzanie informacj w
Содержание слайда: Zarządzanie informacją w organizacji wykład 3 Procesy informacyjne a procesy biznesowe Błażej Koska, WSZiA Opole

№2 слайд
Pierwsze zastosowania
Содержание слайда: Pierwsze zastosowania informatyki w firmie Najwcześniej systemy komputerowe znalazły zastosowanie w działach rozliczeń finansowych przedsiębiorstw. Sprzyjały temu: jednorodne typy wykonywanych operacji finansowych, duża liczba podobnych operacji, łatwość ujęcia ich w algorytmy i procesy przetwarzania, bliska współpraca decydentów finansowych i decydentów generalnych w firmie, łatwość uzyskania środków na taki zakup, brak gotowych systemów dotyczących innych dziedzin funkcjonowania przedsiębiorstw.

№3 слайд
Po wprowadzeniu systemw
Содержание слайда: Po wprowadzeniu systemów informatycznych do zarządzania finansami kolejnymi naturalnymi obszarami stawały się kartoteki magazynowe, a następnie obsługa wynagrodzeń. Po wprowadzeniu systemów informatycznych do zarządzania finansami kolejnymi naturalnymi obszarami stawały się kartoteki magazynowe, a następnie obsługa wynagrodzeń. Obsługa wynagrodzeń nie była łatwa do ujęcia w algorytmy, gdyż w jednym przedsiębiorstwie mogło istnieć kilkanaście systemów wynagrodzeń (dla urzędników, dla pracowników produkcyjnych, dla pracowników fizycznych, dla kierowców, dla magazynierów itd.). Jeden pracownik mógł mieć wypłacane wynagrodzenia z nawet z kilkunastu tytułów (stawka godzinowa, dodatek za tzw. wysługę lat, dodatki za pracę zmianową, dodatki za pracę w dni wolne, dodatki za pracę pod ziemią, ekwiwalent za węgiel, ekwiwalent za mleko dla wykonujących pracę w trudnych warunkach, dodatek motywacyjny, 13-ta pensja, 14-ta pensja itd.). W ówczesnych warunkach politycznych niemożliwe było uproszczenie systemu wynagrodzeń, to systemy informatyczne musiały odzwierciedlać całą złożoność istniejących rozwiązań.

№4 слайд
Innym obszarem moliwym do
Содержание слайда: Innym obszarem możliwym do zinformatyzowania był obszar tworzenia kalkulacji robót (kalkulacji wstępnych, tzw. przedmiar robót, kalkulacji powykonawczej, a także TPP – Technicznego Przygotowania Produkcji). Innym obszarem możliwym do zinformatyzowania był obszar tworzenia kalkulacji robót (kalkulacji wstępnych, tzw. przedmiar robót, kalkulacji powykonawczej, a także TPP – Technicznego Przygotowania Produkcji). Dla określenia wielkości pracy planowanej do wykonania, zapotrzebowania materiałów z magazynu, potrzebnej robocizny na wykonanie pracy (także uwzględniając potrzebne umiejętności fachowców), potrzebnych narzędzi oraz nakładów finansowych przygotowuje się specjalne katalogi uwzględniające typowe operacje. Katalogi są opracowywane na podstawie norm opracowanych dla typowych operacji, np.

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Dalszymi krokami w tworzeniu
Содержание слайда: Dalszymi krokami w tworzeniu systemu informacyjnego w firmie były Systemy Informowania Kierownictwa SIK. Dalszymi krokami w tworzeniu systemu informacyjnego w firmie były Systemy Informowania Kierownictwa SIK. Systemy te obejmowały przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej firmy, stanu zapasów magazynowych, wielkości sprzedaży, funduszu wynagrodzeń itp. Systemy informowania kierownictwa mogą być przydatne przy tworzeniu prognoz działalności firmy – krótkookresowych i długookresowych. Dzięki temu łatwiejsze staje się zarządzanie firmą i wcześniejsze reagowanie na możliwe sytuacje gospodarcze.

№8 слайд
Содержание слайда:

№9 слайд
Jakich narzdzi mona uy, by
Содержание слайда: Jakich narzędzi można użyć, by spełnić oczekiwania kierownictwa i przyczynić się do sukcesu firmy?

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Funkcje systemw informacji
Содержание слайда: Funkcje systemów informacji logistycznej pozyskiwanie danych, np. śledzenie ruchu towarów, informacje od klientów, dostawców bądź partnerów biznesowych, dane pochodzące z procesu produkcyjnego; udostępnianie danych innym uczestnikom łańcucha dostaw; gromadzenie danych i ich przechowywanie w celu późniejszego wykorzystania; przetwarzanie danych w celu nadania im wartości informacyjnej; obsługa klienta i komunikacji, zorientowanej na doskonalenie relacji klienta z dostawcą; planowanie i sterowanie, związaną z wyprzedzaniem w czasie wymagań klientów i monitorowaniem przepływów fizycznych w celu stwierdzenia odchyleń w stosunku do planu; koordynacja, powiązanie działań logistycznych w jeden spójny system. źródło: http://www.governica.com/System_informacji_logistycznej

№13 слайд
Rozwj oprogramowania do
Содержание слайда: Rozwój oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem MRP - Planowanie zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning) – jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resources Planning). W celu odróżnienia od zwykłego MRP konieczne jest dodawanie rzymskiej liczby II, gdyż rozwinięcie tego skrótu jest inne. Model MRP II w stosunku do MRP został rozbudowany o planowanie zdolności produkcyjnych oraz o elementy związane z procesem sprzedaży i wspierające podejmowanie decyzji na szczeblach strategicznego zarządzania produkcją. Poza materiałami związanymi bezpośrednio z produkcją, MRP II uwzględnia także materiały pomocnicze, zasoby ludzkie, pieniądze, czas, środki trwałe i inne.

№14 слайд
Logistyczne elementy
Содержание слайда: Logistyczne elementy działalności firmy Planowanie biznesowe (Business Planning) - tworzony jest ogólny plan działania przedsiębiorstwa. Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) - w wyniku tych działań powstają plan produkcji i sprzedaży, mające na celu realizację planu biznesowego. Plany te określają wzajemnie zbilansowane wielkości sprzedaży, produkcji oraz poziomu zapasów magazynowych w poszczególnych okresach. Plany te będą podstawą wszystkich innych planów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) - obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jej celem jest określanie wielkości przyszłego popytu i ciągła aktualizacja tej wartości. Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) - funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami.

№15 слайд
Planowanie potrzeb
Содержание слайда: Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) - określanie harmonogramów zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu, wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji, Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) - określanie harmonogramów zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu, wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji, Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) - dostarczanie informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów, Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) - wspieranie prowadzenia ewidencji gospodarki magazynowej, dostarczanie innym elementom systemu informacji o dostępnych zapasach, Zarządzanie procesami magazynowymi (Warehouse Management System - WMS) – obsługa przepływów magazynowych oraz rozmieszczenia towarów w magazynach, Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) - kontrolowanie spływu (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych, Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) – umożliwianie przekazywania informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi,

№16 слайд
Planowanie zdolnoci
Содержание слайда: Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) - badanie, czy plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramy są osiągalne, określanie potrzebnych zasobów, Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) - badanie, czy plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramy są osiągalne, określanie potrzebnych zasobów, Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) - wspomaganie kontroli wykonania planów produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska, Zaopatrzenie (Purchasing PUR) - wspomaganie czynności związanych z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala tworzyć zlecenia zakupu i harmonogramy przyjęć dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management - SCM) - Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) - wspomaganie czynności związanych z harmonogramowaniem przesunięć wyrobów pomiędzy punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem produkcji międzyzakładowej, Efektywna obsługa konsumenta (Efficient Consumer Response - ECR) – rejestrowanie i realizacja potrzeb konsumentów Zarządzanie relacjami z klientem (Consumer Relationship Management - CRM) – rejestrowanie i obsługa kontaktów z klientami, realizacja ich oczekiwań oraz podtrzymywanie szczególnych relacji z nimi,

№17 слайд
Narzdzia i pomoce warsztatowe
Содержание слайда: Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) - planowanie dostępności właściwych narzędzi specjalnych, aby można było bez przeszkód wykonać plan produkcji, Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) - planowanie dostępności właściwych narzędzi specjalnych, aby można było bez przeszkód wykonać plan produkcji, Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) - umożliwienie pobierania z systemu MRP II danych o charakterze finansowym, ich przetworzenie i przekazywanie do osób odpowiedzialnych za planowanie finansowe, Symulacje (Simulation) - umożliwianie oceny wpływu wprowadzonych zmian do poszczególnych elementów MRP II na plany finansowe, potrzeby materiałowe i zdolności wykonawcze. Pomiar wyników (Performance Measurement) - forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu MRP II. Związane jest z ustalaniem celów, które MRP II ma osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć. Koncepcja MRP II została później rozbudowana do MRP II+ oraz ERP (Enterprise Resources Planning). źródło: Wikipedia

№18 слайд
Rozwj oprogramowania do
Содержание слайда: Rozwój oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych. Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary: magazynowanie; zarządzanie zapasami; śledzenie realizowanych dostaw; planowanie produkcji; zaopatrzenie; sprzedaż; zarządzanie relacjami z klientami; księgowość; finanse; zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry).

№19 слайд
W skad systemw ERP mog
Содержание слайда: W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów). W skład systemów ERP mogą wchodzić również inne moduły, jak np. moduł zarządzania transportem, controlling, czy zarządzanie projektami. Systemy ERP umożliwiają dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw, m.in. dlatego, iż poszczególne moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie (tzn. mogą pracować bez obecności innych modułów).

№20 слайд
Przykady systemw ERP Przykady
Содержание слайда: Przykłady systemów ERP Przykłady systemów ERP

№21 слайд
SAP AG Systemanalyse und
Содержание слайда: SAP AG (Systemanalyse und Programmentwicklung, Systems Applications and Products in Data Processing) –przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w Walldorf w Niemczech. SAP jest dostawcą oprogramowania biznesowego ERP dla przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów gospodarki.

№22 слайд
System Impuls EVO Chorzw
Содержание слайда: System Impuls EVO Chorzów

№23 слайд
Содержание слайда:

№24 слайд
Role moduw i powizania zasobw
Содержание слайда: Role modułów i powiązania zasobów

№25 слайд
Zarzdzanie Finansami
Содержание слайда: Zarządzanie Finansami Zarządzanie kontami bankowymi, należnościami i płatnościami, transakcjami między partnerami (także różnowalutowymi), tworzenie raportów dotyczących stanu finansów firmy księga główna zarządzanie należnościami i zobowiązaniami zarządzanie rachunkami bankowymi obsługa przelewów konsolidacja informacji zarządzanie środkami trwałymi (amortyzacja) transakcje między firmami obsługa wielu walut nawigacja między zapisami w systemie analizy biznesowe raporty finansowe

№26 слайд
Bazy danych baza kont
Содержание слайда: Bazy danych baza kont bankowych księga główna baza partnerów finansowych – dostawców i odbiorców baza płatności – komu/od kogo, kiedy, ile, waluta, terminy płatności baza walut i ich kursów baza kont bankowych urzędów skarbowych i celnych baza środków trwałych – kod, konto, nazwa, data i cena zakupu, dane dokumentu zakupu, aktualna wartość, miejsce składowania

№27 слайд
Sprzeda i marketing
Содержание слайда: Sprzedaż i marketing Zarządzanie zamówieniami klientów oraz ich obsługą, zarządzanie akcjami marketingowymi kierowanymi do wybranych lub wielu klientów, historie kontaktów, profilowanie klientów zarządzanie relacjami z klientami szczegółowe informacje o kontaktach i relacjach (kto, kiedy, jakie problemy lub uzgodnienia) komunikacja z klientami zarządzanie dokumentami zarządzanie budżetami kampanie sprzedaży – tworzenie i analiza prospekty – tworzenie i analiza zarządzanie zadaniami

№28 слайд
Bazy danych baza partnerw
Содержание слайда: Bazy danych baza partnerów handlowych – dostawców i odbiorców, zawierająca dane partnerów, osób odpowiedzialnych za różne obszary, osób do utrzymywania kontaktów, historie tych kontaktów rejestr akcji marketingowych – grupa docelowa akcji, obszar akcji, użyte środki, koszty, wyniki,

№29 слайд
Zakupy Modu umoliwia sprawne
Содержание слайда: Zakupy Moduł umożliwia sprawne zarządzanie zakupami i zamówieniami. Obsługuje zapotrzebowanie zasobów, ich nabywanie, zapotrzebowanie cykliczne w miarę ich zużywania w toku produkcji. Współdziała z modułem Magazyn. planowanie zapotrzebowania zlecenia zakupu aukcje odwrotne przesunięcia zarządzanie zwrotami relacje ze spedytorami

№30 слайд
Bazy danych baza partnerw
Содержание слайда: Bazy danych baza partnerów handlowych – dostawców i odbiorców, zawierająca dane partnerów, osób odpowiedzialnych za różne obszary, osób do utrzymywania kontaktów, historie tych kontaktów baza pozycji handlowych do zakupienia – kody, rodzaje, nazwy artykułów, ceny, dostawcy, ilości, terminy,

№31 слайд
Magazyn Zarzdzanie
Содержание слайда: Magazyn Zarządzanie przechowywaniem i wykorzystaniem zasobów surowcowych, materiałowych, półproduktów oraz produktów gotowych przed ich wysłaniem do odbiorców. Śledzenie i reagowanie w przypadku zagrożenia zejścia poniżej stanów minimalnych niezbędnych dla funkcjonowania firmy. zapasy lokalizacje, jednostki składowania przesunięcia zapasów odłożenia i pobrania śledzenie zapasów inwentaryzacja cykliczna

№32 слайд
Содержание слайда:

№33 слайд
Bazy danych Bazy zarzdzane w
Содержание слайда: Bazy danych Bazy zarządzane w czasie rzeczywistym: baza elementów niezbędnych do produkcji – kody, rodzaje, nazwy artykułów, ilości, stany minimalne i maksymalne w magazynie, ewentualne zamienniki elementów baza półproduktów – kody, rodzaje, nazwy artykułów, ilości, stany minimalne i maksymalne w magazynie baza elementów gotowych do wysyłki system monitorujący miejsca przechowania poszczególnych pozycji magazynowych, szczególnie w magazynach wysokiego składowania

№34 слайд
Planowanie zasobw
Содержание слайда: Planowanie zasobów Optymalizowanie efektywności poprzez planowanie niezbędnego sprzętu i personelu. Przydzielanie zasobów niezbędnych do realizacji zleceń produkcyjnych, w optymalnej ilości i czasie pozwala na redukcję kosztów produkcji. planowanie dostępności przewidywanie wydajności korygowanie cen zasobów alokacja zasobów do zleceń śledzenie kosztów

№35 слайд
Bazy danych baza norm
Содержание слайда: Bazy danych baza norm produkcyjnych lub budowlanych – ilości materiałów, narzędzi, kompetencji, czasu oraz ich cen, potrzebnych do wyprodukowania danych elementów przedmiary robót – wykazy ilości robót niezbędnych do wykonania system pozwalający na obliczenie całości materiałów, narzędzi, kompetencji i czasu potrzebnych do wykonania zadania

№36 слайд
Produkcja Zarzdzanie
Содержание слайда: Produkcja Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Planowanie zdolności produkcyjnych umożliwia analizę procesu produkcyjnego w celu efektywnego wykorzystania zasobów oraz weryfikacji planów produkcyjnych. Zlecenia produkcyjne pozwalają na kontrolę i utrzymanie kolejności poszczególnych kroków procesu produkcyjnego projektowanie produktu planowanie produkcji zdolności produkcyjne przestoje harmonogram produkcji – wykres Gantta symulowanie produkcji zlecenia produkcyjne sprawozdawczość produkcyjna

№37 слайд
Bazy danych baza zlece
Содержание слайда: Bazy danych baza zleceń produkcyjnych i punktów wykonawczych baza procesów określających sposób produkcji system pozwalający na dostarczenie do punktów wykonawczych całości materiałów, narzędzi, kompetencji potrzebnych do wykonania zadania

№38 слайд
Zarzdzanie Serwisem
Содержание слайда: Zarządzanie Serwisem Kompleksowa obsługa klientów w ramach umów serwisowych i gwarancyjnych, pozwala na indywidualizowanie zadań serwisowe zgodnie z oczekiwaniami klientów. Śledzenie stanu przedmiotu serwisu oraz realizacji usługi pozwala kontrolować czas, ilość i jakość wykonywanych działań. Analiza kluczowych wskaźników biznesowych przedmiotu serwisu umożliwia monitorowanie kosztów oraz zysków operacji serwisowych. Sporządzanie kalkulacji wartości usług pozwala na korygowanie ustawień różnych parametrów serwisu – użytych części, typów prac oraz opłat manipulacyjnych. zlecenia, umowy, ceny zleceń planowanie serwisu harmonogram zadań

№39 слайд
Bazy danych baza zlece
Содержание слайда: Bazy danych baza zleceń produkcyjnych i punktów wykonawczych baza procesów określających sposób produkcji baza magazynowa baza norm produkcyjnych lub budowlanych – ilości materiałów, narzędzi, kompetencji, czasu oraz ich cen, potrzebnych do wyprodukowania danych elementów przedmiary robót – wykazy ilości robót niezbędnych do wykonania system pozwalający na obliczenie całości materiałów, narzędzi, kompetencji i czasu potrzebnych do wykonania zadania system pozwalający na wykonanie kosztorysu usługi i przekazanie informacji do systemu księgowego

№40 слайд
Zasoby ludzkie Modu umoliwia
Содержание слайда: Zasoby ludzkie Moduł umożliwia optymalizację zasobów pracowniczych poprzez ich rejestrowanie i klasyfikację. Kompleksowe informacje o każdym pracowniku (kompetencje, doświadczenie) pozwalają na skuteczne przydzielanie zadań i projektów zgodnie z kwalifikacjami. Rejestracja nieobecności oraz czasu pracy umożliwia kontrolę trendów absencji przez wydajność zasobów ludzkich. Przydzielanie składników majątku firmy konkretnym pracownikom ułatwia zarządzanie powierzonymi środkami. rejestracja czasu pracy wydajność zasobów rejestracja nieobecności

№41 слайд
Bazy danych baza pracownikw
Содержание слайда: Bazy danych baza pracowników zawierająca informacje o kwalifikacjach formalnych (wykształcenie, certyfikaty, uprawnienia specjalistyczne) oraz posiadanym doświadczeniu w wybranych obszarach umiejętności system obliczania wynagrodzeń w zależności od wyceny poszczególnych robót system rejestracji czasu pracy system rejestracji nieobecności system przekazywania informacji do systemu kadrowo - płacowego

№42 слайд
System kadrowo - pacowy Modu
Содержание слайда: System kadrowo - płacowy Moduł obsługi działu kadrowo-płacowego. Rozbudowana kartoteka pracownika zawiera, obok podstawowych danych osobowych, dane szczegółowe wykorzystywane automatycznie w wielu miejscach programu. Umowy o pracę mogą być rozliczane według różnych systemów wynagrodzeń, umów o dzieło i umów zlecenia. Rejestracja czasu pracy oraz nieobecności ułatwia miesięczne rozliczenie czasu oraz naliczanie wypłat i tworzenie list płac. System generuje deklaracje podatkowe PIT oraz eksportuje dane pozwalające zintegrować rozliczenia z ZUS. umowy o pracę, o dzieło i zlecenia kalendarze obecności pracowników naliczanie urlopów rejestracja czasu pracy listy płac wydruki kadrowo-płacowe i podatkowe eksport danych do ZUS i urzędów skarbowych

№43 слайд
Bazy danych baza pracownikw
Содержание слайда: Bazy danych baza pracowników zawierająca informacje o przyznanych stawkach wynagrodzeń, dodatkach funkcyjnych, wysłudze lat, składkach pracowniczych baza stawek wynagrodzeń zależnie od rodzaju kwalifikacji i wykonywanych prac baza dodatków do wynagrodzeń baza nieobecności pracowników według rodzajów (urlopy, delegacje, zwolnienia chorobowe)

№44 слайд
Powizania moduw
Содержание слайда: Powiązania modułów

№45 слайд
Powizania baz danych - finanse
Содержание слайда: Powiązania baz danych - finanse

№46 слайд
Powizania baz danych -
Содержание слайда: Powiązania baz danych - produkcja

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Koniec wykadu Koniec wykadu
Содержание слайда: Koniec wykładu 3 Koniec wykładu 3

Скачать все slide презентации Zarządzanie informacją w organizacji wykład. Informacyjne a procesy biznesowe одним архивом: