Презентация Еңбек қатынастары. Еңбекақы төлеу жүйесі. ҚР-ның Еңбек Кодексі онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Еңбек қатынастары. Еңбекақы төлеу жүйесі. ҚР-ның Еңбек Кодексі абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 21 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Юриспруденция » Еңбек қатынастары. Еңбекақы төлеу жүйесі. ҚР-ның Еңбек КодексіОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  21 слайд
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  104.03 kB
 • Просмотров:
  134
 • Скачиваний:
  1
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Ебек атынастары. Ебекаы тлеу
Содержание слайда: Еңбек қатынастары. Еңбекақы төлеу жүйесі. ҚР-ның Еңбек Кодексі. Факультет: Фармация Топ: ФА12-002-01 Дайындаған: Орынбек.Б Тексерген: Елшибеков К.М

№2 слайд
Жоспар Ебек арым-атынасы р
Содержание слайда: Жоспар: Еңбек қарым-қатынасы Қр Еңбекақы төлеу жүйесі ҚР еңбек кодексі Еңбекақы төлеу жүйесі

№3 слайд
Р Ебек Кодекс жыл атар кш не
Содержание слайда: ҚР Еңбек Кодексі 2016жыл 1 қаңтар күшіне енді. Бұл кодекс реттейді: ҚР Еңбек Кодексі 2016жыл 1 қаңтар күшіне енді. Бұл кодекс реттейді:

№4 слайд
Ебек арым-атынасы Ебек -
Содержание слайда: Еңбек қарым-қатынасы Еңбек - адамдардың өмiрi үшiн қажеттi материалдық, рухани және басқа да құндылықтар жасауға бағытталған адам қызметi; Еңбек қатынастары – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында, келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінің актілерінде көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру кезінде жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында туындайтын қатынастар;

№5 слайд
Содержание слайда:

№6 слайд
Ебек атынастары субъект лер
Содержание слайда: Еңбек қатынастары субъектілері       Жұмыскер мен жұмыс беруші еңбек қатынастары субъектілері болып табылады.       Шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің басшысы осы заңды тұлға атынан жұмыс берушінің барлық құқықтарын жүзеге асырады және барлық міндеттерін атқарады.

№7 слайд
Жмыскерд нег зг ытары - жмыс
Содержание слайда: Жұмыскердің негізгі құқықтары - жұмыс берушіден еңбек, ұжымдық шарттардың талаптарын орындауды талап етуге; еңбек қауіпсіздігіне және еңбекті қорғауға; еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға; еңбек, ұжымдық шарттардың талаптарына сәйкес уақтылы және толық көлемде жалақы төленуіне; тынығуға, оның ішінде жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысына;  бірдей еңбегі үшін қандай да бір кемсітусіз бірдей ақы алуға; өзінің денсаулығына немесе өміріне қауіп төндіретін ахуал туындаған кезде, бұл туралы тікелей басшының немесе жұмыс берушінің өкілін хабардар ете отырып, жұмысты орындаудан бас тартуға;

№8 слайд
Жмыскерд нег зг м ндеттер ?
Содержание слайда: Жұмыскердің негізгі міндеттері? 1) еңбек міндеттерін келісімдерге, еңбек, ұжымдық шарттарға, жұмыс берушінің актілеріне сәйкес орындауға;       2) еңбек тәртібін сақтауға;       3) жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік және өндірістік санитария жөніндегі талаптарды сақтауға;       4) жұмыс берушінің және жұмыскерлердің мүлкіне ұқыпты қарауға;       5) адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен жұмыскерлер мүлкінің сақталуына қауіп төндіретін ахуал туындағаны, сондай-ақ бос тұрып қалу туындағаны туралы жұмыс берушіге хабарлауға;       6) еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне мәлім болған мемлекеттік құпияларды, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;       7) келтірілген нұқсанды осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген шектерде жұмыс берушіге өтеуге міндетті.

№9 слайд
Жмыс беруш н нег зг ытары
Содержание слайда:  Жұмыс берушінің негізгі құқықтары жұмысқа қабылдау кезінде таңдау еркіндігіне; жұмыскерлермен еңбек шарттарын осы Кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша өзгертуге, толықтыруға, тоқтатуға және бұзуға; өз өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін шығаруға; өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында бірлестіктер құруға және оларға кіруге; жұмыскерлерден еңбек, ұжымдық шарттар талаптарының, еңбек тәртіптемесі қағидаларының және жұмыс берушінің басқа да актілерінің орындалуын талап етуге; жұмыскерге сынақ мерзімін белгілеуге; еңбек саласындағы өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында сотқа жүгінуге;

№10 слайд
Жмыс беруш н нег зг м ндеттер
Содержание слайда:  Жұмыс берушінің негізгі міндеттері:  Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, келісімдердің, ұжымдық, еңбек шарттарының, өзі шығарған актілердің талаптарын сақтауға; жұмысқа қабылдау кезінде осы Кодексте белгіленген тәртіппен және жағдайларда жұмыскерлермен еңбек шарттарын жасасуға; жұмыскерге еңбек шартында келісілген жұмысты ұсынуға; мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға; жұмыскерге зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары мен кәсіптік аурудың болу мүмкіндігі туралы ескертуге;  жұмыс уақытының, оның ішінде әрбір жұмыскер орындайтын үстеме жұмыстардың, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардың, ауыр жұмыстардың есебін жүргізуге;  жұмыс уақытының, оның ішінде әрбір жұмыскер орындайтын үстеме жұмыстардың, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыстардың, ауыр жұмыстардың есебін жүргізуге;

№11 слайд
Ебек шарты жмыскер мен жмыс
Содержание слайда:  Еңбек шарты – жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім, бұған сәйкес жұмыскер белгілі бір жұмысты (еңбек функциясын) жеке өзі орындауға, еңбек тәртіптемесін сақтауға міндеттенеді, ал жұмыс беруші жұмыскерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде, ұжымдық шартта, жұмыс берушінің актілерінде көзделген еңбек жағдайын қамтамасыз етуге, жұмыскерге уақтылы және толық мөлшерде жалақы төлеуге міндеттенеді;  Еңбек шарты – жұмыскер мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім, бұған сәйкес жұмыскер белгілі бір жұмысты (еңбек функциясын) жеке өзі орындауға, еңбек тәртіптемесін сақтауға міндеттенеді, ал жұмыс беруші жұмыскерге келісілген еңбек функциясы бойынша жұмыс беруге, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде, ұжымдық шартта, жұмыс берушінің актілерінде көзделген еңбек жағдайын қамтамасыз етуге, жұмыскерге уақтылы және толық мөлшерде жалақы төлеуге міндеттенеді;

№12 слайд
Ебек шартыны мазмны Тарап
Содержание слайда: Еңбек шартының мазмұны Тарап тардың деректемелері;  белгілі бір мамандық, кәсіп, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысы (еңбек функциясы) жұмыстың орындалатын орны; еңбек шартының мерзімі; жұмыстың басталу күні; жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі; еңбекке ақы төлеу мөлшері мен өзге де шарттары; егер жұмыс ауыр жұмыстарға жататын болса және (немесе) зиянды және (немесе) қауіпті жағдайларда орындалатын болса, еңбек жағдайларының сипаттамасы, кепілдіктер мен жеңілдіктер; жұмыскердің құқықтары мен міндеттері; жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері; еңбек шартын өзгерту мен тоқтату тәртібі; тараптардың жауаптылығы; жасалу күні мен реттік нөмірі болуға;

№13 слайд
Ебек шартыны мерз м белг
Содержание слайда: Еңбек шартының мерзімі:  белгіленбеген мерзімге;  белгілі бір жұмыстың орындалу уақытына; уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына; маусымдық жұмысты орындау уақытына; жергілікті атқарушы орган шетелдік жұмыс күшін тартуға, шетелдік жұмыскерге жұмысқа орналасуға берген рұқсаттардың не ішкі істер органдары еңбекші көшіп келушіге берген рұқсаттың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін мерзімдері шегінде жасалуы мүмкін.

№14 слайд
Ебек шартын тотату нег здер
Содержание слайда: Еңбек шартын тоқтату негіздері:      1) тараптардың келісімі бойынша еңбек шартын бұзу;       2) еңбек шарты мерзімінің аяқталуы;       3) жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;       4) жұмыскердің басқа жұмыс берушіге ауысуына байланысты;       5) жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу;       6) тараптардың еркінен тыс мән-жайлар;       7) жұмыскердің еңбек қатынастарын жалғастырудан бас тартуы;

№15 слайд
Жмыстан шеттету жмыста
Содержание слайда: Жұмыстан шеттету:  1) жұмыста алкогольдік, есірткілік, уытқұмарлық масаңдық (соларға ұқсас) жағдайында болған немесе жұмыс күні ішінде осындай масаңдық туғызатын заттарды пайдаланған;       2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері жөнінде білімін тексеру бойынша емтихандар тапсырмаған;       3) жұмыс беруші берген жеке және (немесе) ұжымдық қорғаныш құралдарын пайдаланбаған;       4) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болып табылатын болса, медициналық қарап-тексеруден не ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген;       5) жұмыскер еңбек шартында келісілген жұмысты орындау үшін қажетті көлік құралын басқару құқығынан немесе басқа да рұқсаттардан айырылған жағдайда;       6) егер оның әрекеттері немесе әрекетсіздігі авариялық ахуал туғызуға, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі не көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі қағидаларының бұзылуына әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, жұмыскерді жұмыстан шеттетуге міндетті.

№16 слайд
Жалаы жмыскерд б л кт л г не,
Содержание слайда: Жалақы – жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына, сапасына және жағдайларына қарай еңбек үшін төленетін сыйақы, сондай-ақ өтемақы және ынталандыру сипатындағы төлемдер;

№17 слайд
Кс порында ебекаыны тлеуд
Содержание слайда: Кәсіпорында еңбекақыны төлеуді ұйымдастыру үш өзара  байланысты және өзара тәуелді элементтермен  анықталады: - тарифтік жүйе; - еңбекті нормалау; - еңбекақы төлеудің нышаны. Тарифтік жүйе әр түрлі топтағы және категориядағы қызметкерлердің еңбектерінің  сапалық сипаттамасына тәуелді олардың еңбекақыларын  саралауды және реттеуді жүзеге асыра алу мүмкіндігін қамтамассыз ететін норматифтердің жиынтығын көрсетеді.

№18 слайд
Ебекаы тлеу нег зг жне осымша
Содержание слайда: Еңбекақы төлеу негізгі және қосымша түрлерге бөлінеді. Еңбекақы төлеу негізгі және қосымша түрлерге бөлінеді. Негізгі еңбекақы: - келісілген айлық еңбекақы немесе жұмыс көлемі үшін төленетін еңбекақы. - Мерзімнен тыс жұмыстар үшін - түнгі уақытта жұмыс жасағаны үшін - мереке күндерде жасаған жүмысы үшін - Кезекті жылдық демалысы үшін 2) қосымша еңбекақы: - Сыйақылар - мемлекеттік және қоғамдық   міндеттерді орындаған уақыттары  үшін  - жасөспірімдерге белгіленген  жеңілдік сағаттарға  - денсаулығына байланысты демалыстар үшін

№19 слайд
Жмыскерлерд ебег не аы тлеу
Содержание слайда: Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу саласындағы мемлекеттік кепілдіктер: 1) айлық жалақының ең төмен мөлшерін;       2) сағаттық жалақының ең төмен мөлшерін;       3) үстеме жұмысқа ақы төлеуді;       4) мереке және демалыс күндеріндегі жұмысқа ақы төлеуді;       5) түнгі уақыттағы жұмысқа ақы төлеуді;       6) жұмыскердің жалақысынан ұстап қалудың мөлшерін шектеуді;

№20 слайд
Тнг уаытта, стеме жмыса жне
Содержание слайда: Түнгі уақытта, үстеме жұмысқа және мереке күндеріндегі жұмыс үшін бір жарым еседен аз бір жарым еседен аз болмайтын мөлшерде жалақы төленуі тиіс(ҚР Еңбек кодекісінің 108,109,110 баптары). Түнгі уақытта, үстеме жұмысқа және мереке күндеріндегі жұмыс үшін бір жарым еседен аз бір жарым еседен аз болмайтын мөлшерде жалақы төленуі тиіс(ҚР Еңбек кодекісінің 108,109,110 баптары).

№21 слайд
олданылан дебиеттер КР Ебек
Содержание слайда: Қолданылған әдебиеттер: КР Еңбек Кодексі http://referattar.kazaksha.

Скачать все slide презентации Еңбек қатынастары. Еңбекақы төлеу жүйесі. ҚР-ның Еңбек Кодексі одним архивом: