Презентация Академічне письмо. Визначення академічного плагіату. Авторське право онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Академічне письмо. Визначення академічного плагіату. Авторське право абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 39 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Академічне письмо. Визначення академічного плагіату. Авторське правоОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  39 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  2.05 MB
 • Просмотров:
  43
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Академ чна доброчесн сть
Содержание слайда: Академічна доброчесність “Сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень”. Закон України “Про освіту” (ст. 42, ч. 1)

№3 слайд
Для чого потр бна доброчесн
Содержание слайда: Для чого потрібна доброчесність? Довіра колег, роботодавців, замовників освітніх і наукових послуг, спонсорів, грантодавців та інших партнерів, необхідна для створення хорошої репутації та належного ресурсного забезпечення якісної вищої освіти і наукових досліджень. Позитивний зворотний зв'язок, який покращує репутацію університету, його працівників і студентів та сприяє стійкому розвитку і конкурентоспроможності університету.

№4 слайд
Основн види порушень Академ
Содержание слайда: Основні види порушень Академічний плагіат Самоплагіат Фабрикація Фальсифікація Списування Обман Хабарництво Необ'єктивне оцінювання Закон України “Про освіту” (ст. 42, ч. 4)

№5 слайд
Визначення академ чного плаг
Содержание слайда: Визначення академічного плагіату «Оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства» Закон України “Про освіту” (ст. 42, ч. 4)

№6 слайд
Визначення академ чного плаг
Содержание слайда: Визначення академічного плагіату Використання без надання обґрунтованого та належного кредиту або визнання автором чи джерелом оригінальної роботи іншої людини незалежно від того, чи є ця робота кодом, формулою, ідеєю, мовою, дослідженням, стратегією, текстом тощо. https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental-standard/additional-resources/what-plagiarism Використання чужої роботи, слів або ідей без посилань https://ctl.yale.edu/writing/using-sources/understanding-and-avoiding-plagiarism/what-plagiarism

№7 слайд
Визначення академ чного плаг
Содержание слайда: Визначення академічного плагіату Академічна поведінка, що характеризується такими п’ятьма кумулятивними ознаками: використовуються слова, ідеї чи результати праці, що належать іншому визначеному джерелу чи людині без посилання на джерело, з якого вони були запозичені у ситуації, в якій правомірно очікується вказування авторства оригіналу з метою отримати певну користь, пошану, вигоду, які не обов’язково мають бути грошового характеру. http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti

№8 слайд
Авторське право Академ чний
Содержание слайда: Авторське право Академічний плагіат не можна ототожнювати з плагіатом, як порушенням авторського права, що є різновидом права інтелектуальної власності. Ці порушення мають певну область перетину, але мають і суттєві відмінності.

№9 слайд
Авторське право Плаг атом
Содержание слайда: Авторське право Плагіатом є «оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору» Суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть звертатися до суду чи інших компетентних органів за захистом своїх прав Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 50, п. в, ст. 52, ч. 2)

№10 слайд
Не об ктами авторського права
Содержание слайда: Не є об'єктами авторського права Новини Фольклор Офіційні документи Символіка (державна, військова, територіальних громад, підприємств, …) Грошові знаки Бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 10)

№11 слайд
Не об ктами авторського права
Содержание слайда: Не є об'єктами авторського права « 3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі» «4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори» Цивільний кодекс України (ст. 433)

№12 слайд
Авторське право Захист
Содержание слайда: Авторське право Захист авторського і суміжних прав стосується, насамперед, особистих немайнових прав, а також майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав. Натомість норми щодо академічного плагіату спрямовані на відповідальність осіб, які порушують академічну доброчесність через ненадання достовірної інформації про авторів певних ідей, текстів, наукових результатів тощо.

№13 слайд
Авторське право Академ чний
Содержание слайда: Авторське право Академічний плагіат – порушення етичних норм академічної спільноти, що передбачає академічну відповідальність. Порушення авторського права –правопорушення, юридична відповідальність за яке встановлюється законодавством (в Україні – Кримінальний кодекс, Цивільний кодекс, Кодекс законів про адміністративні правопорушення).

№14 слайд
Авторське право Вимоги щодо
Содержание слайда: Авторське право Вимоги щодо академічної доброчесності передбачають надання коректних посилань на справжніх авторів використовуваних творів, а не на осіб, яким могло бути передано авторське право на них (приміром, правонаступників авторів). Авторське право захищає тих, кому на певний момент часу належать майнові чи особисті немайнові права на твір.

№15 слайд
Авторське право Публ кац я п
Содержание слайда: Авторське право Публікація під власним ім’ям результатів, отриманих іншими особами, з дозволу цих осіб не є порушенням майнових авторських прав, але є академічним плагіатом. Частина майнових і немайнових прав автора має обмежений термін дії. По його закінченні дозволяється використання твору без згоди авторів чи їх правонаступників і без виплати відповідної винагороди. Але це не позбавляє необхідності посилатися на авторів.

№16 слайд
В дсутн сть належних посилань
Содержание слайда: Відсутність належних посилань є основною ознакою академічного плагіату Відсутність належних посилань є основною ознакою академічного плагіату

№17 слайд
Приклади Поява нагару
Содержание слайда: Приклади Поява нагару характерна при роботі двигуна на часткових режимах. При цьому для тепловозних двигунів робота на близьких до холостого ходу режимах складає 50-60% часу загального наробітку [3,4]. http://nbuv.gov.ua/UJRN/dvs_2017_2_10

№18 слайд
Приклади Для опису морфолог
Содержание слайда: Приклади Для опису морфології спор використовували термінологію В.П. Гричука та М.Х. Моносзон [9], для опису морфології та онтогенезу гаметофітів — термінологію О.М. Арнаутової [10]. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dnanu_2017_10_16.pdf

№19 слайд
Приклади Теоретичний анал з
Содержание слайда: Приклади Теоретичний аналіз вищезгаданих властивостей мікрокераміки PFTxPZT1 – x та PFNxPZT1 – x виявив аномальну залежність сегнетоелектричних та МЕ властивостей від складу х [9]. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dnanu_2017_12_8.pdf

№20 слайд
Приклади
Содержание слайда: Приклади

№21 слайд
Приклади
Содержание слайда: Приклади

№22 слайд
Р зновиди плаг ату
Содержание слайда: Різновиди плагіату

№23 слайд
Де зв дки Академ чний плаг ат
Содержание слайда: Де і звідки Академічний плагіат може стосуватися текстів, рисунків, фрагментів музичних творів, математичних моделей, виразів та перетворень, програмних кодів тощо. Джерелами плагіату можуть бути книжки, статті, брошури, патенти, тези, рукописи, веб-сайти та інші Інтернет ресурси, виступи під час обговорень, роздаткові матеріали для студентів, роботи (інших) студентів тощо.

№24 слайд
Коли потр бно надавати
Содержание слайда: Коли потрібно надавати посилання? дослівне відтворення частини тексту; згадування фактів, знайдених у певному джерелі; перефразування чи узагальнення ідей, тлумачень чи висновків з певного джерела; наведення інформації, яка не є загальновідомою; запозичення плану або структури аргументації з певного джерела;

№25 слайд
Коли потр бно надавати
Содержание слайда: Коли потрібно надавати посилання? використання в роботі методів, запозичених у джерелах чи у колег; використання при розробці комп'ютерної програми чужих програмних кодів чи не загальновідомих алгоритмів; отримання результатів у співпраці з колегами. https://ctl.yale.edu/writing/using-sources/understanding-and-avoiding-plagiarism/warning-when-you-must-cite

№26 слайд
Помилки цитування В дсутн сть
Содержание слайда: Помилки цитування Відсутність лапок при використанні текстових фрагментів, що запозичені з інших джерел, за наявності коректного посилання на це джерело; Посилання на інше джерело, ніж те, з якого взята цитата; Неправильне оформлення посилання, що ускладнює пошук джерела.

№27 слайд
Загальнов дом знання Знання,
Содержание слайда: Загальновідомі знання Знання, які є в енциклопедіях, підручниках та інших подібних джерелах Знання, наведені у багатьох (5 та більше) джерелах. Те, що є загальновідомим для представників однієї науки чи професії, може не бути таким для представників інших наук і професій.

№28 слайд
Загальнов дом знання
Содержание слайда: Загальновідомі знання

№29 слайд
Комп ляц я Комп ляц я це
Содержание слайда: Компіляція Компіляція – це текст, створений з фрагментів інших текстів. За наявності коректних посилань компіляція не є плагіатом. Але чи є вона науковим текстом? Для деяких видів методичних видань компіляцію вважають допустимою. Але в таких випадках у вихідних даних зазначають не автора, а укладача.

№30 слайд
Цитування переклад в Досл
Содержание слайда: Цитування перекладів Дослівний переклад треба оформлювати як цитату, і відсутність лапок є порушенням? Навіть дослівний переклад часто вносить певні зміни у розуміння тексту Academic integrity – academic honesty – академічний плагіат Credit – посилання

№31 слайд
Цитування переклад в
Содержание слайда: Цитування перекладів “… зазначений фрагмент, що не містить посилання на першоджерело, не можна вважати плагіатом, оскільки переклад з першоджерела не є дослівним”

№32 слайд
Цитування переклад в Переклад
Содержание слайда: Цитування перекладів Переклад залежить від контексту, часто немає однозначного варіанту перекладу слова чи фрази Іноді в мові, на яку перекладають, не існує того концепту, про який йдеться в оригіналі Варто подивитися приклади використання терміну у мові оригіналу Що таке “student body”?

№33 слайд
Цитування переклад в
Содержание слайда: Цитування перекладів Оформлення як цитати, якщо є впевненість у коректності перекладу Вільний переклад з посиланням на джерело Наведення оригінального тексту поряд з перекладом або у додатку, якщо є сумніви Наведення у дужках мовою оригіналу окремих слів, переклад яких є неоднозначним

№34 слайд
Специф ка жанр в У повному
Содержание слайда: Специфіка жанрів У повному обсязі вимоги до наявності і оформлення посилань на джерела застосовуються до наукових статей, звітів та дисертацій. В інших випадках (тези, підручники, …) можуть використовуватися альтернативні варіанти: згадка автора (джерела) у тексті; перелік використаних джерел тощо

№35 слайд
На як джерела посилатися?
Содержание слайда: На які джерела посилатися? Посилатися треба лише на те, що читали Монографії, оглядові статті (історія питання, загальна інформація про проблему) Наукові статті, звіти, дисертації, патенти (конкретні наукові і технічні результати, опис методик, числові дані, …) Енциклопедії, підручники (визначення понять) Закони, нормативні документи, … (норми законодавства) Довідники, Веб-сайти, бази даних (конкретні дані)

№36 слайд
Типов запитання Як перев
Содержание слайда: Типові запитання Як перевірити, чи є в мене плагіат? Яким є допустимий відсоток плагіату? Що перевіряють антиплагіатні програми?

№37 слайд
Академ чний плаг ат vs
Содержание слайда: Академічний плагіат vs текстовий збіг Текстові збіги не є академічним плагіатом, якщо наведено коректне посилання на першоджерело. Всі комп'ютеризовані системи перевіряють наявність текстових збігів. Дозволений відсоток плагіату дорівнює нулю! Дозволений відсоток текстових збігів визначається типом роботи та конкретною темою.

№38 слайд
Хто встановлю наявн сть плаг
Содержание слайда: Хто встановлює наявність плагіату? Жодна комп'ютерна програма не встановлює наявність чи відсутність плагіату. Вона лише полегшує виконання рутинних процедур перевірки. Результати роботи програми мають бути інтерпретовані фахівцями. Довідки про відсутність плагіату не мають сенсу і не мають юридичної сили.

№39 слайд
Рекомендован джерела http
Содержание слайда: Рекомендовані джерела http://www.education-ua.org/ua/articles/1128-akademichnij-plagiat-i-samoplagiat-v-nautsi-ta-vishchij-osviti-normativna-baza-i-svitovij-dosvid http://www.saiup.org.ua/resursy/antyplagiatni-systemy/ https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti

Скачать все slide презентации Академічне письмо. Визначення академічного плагіату. Авторське право одним архивом:
Похожие презентации