Презентация «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 52 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університетОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  52 слайда
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  5.05 MB
 • Просмотров:
  90
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
нновац йн технолог навчання у
Содержание слайда: «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет

№2 слайд
нновац я означа б льше
Содержание слайда: Інновація означає: більше робочих місць, покращення життя, краще суспільство (Нова європейська стратегія “Європа 2020" ) http://ec.europa.eu/europe2020

№3 слайд
Питання Вступ Що таке нновац
Содержание слайда: Питання: Вступ Що таке інновація? Інноваційні підходи у вищій освіті Інноваційні педагогічні технології Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Висновки

№4 слайд
Вступ Теза . Вища осв та
Содержание слайда: Вступ Теза 1. Вища освіта і наука – є найбільш пріоритетними сферами розвитку суспільства у XXI столітті: наука, як сфера, що продукує нові знання; освіта, як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини.

№5 слайд
Вступ Теза . Т льки та кра
Содержание слайда: Вступ Теза 2. Тільки та країна, яка визнала пріоритетний розвиток науки і вищої освіти та спромоглася забезпечити їх розвиток, може претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути конкурентоспроможною.

№6 слайд
Вступ Теза . Головним
Содержание слайда: Вступ Теза 3. Головним завданням трансформації вищої школи є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, реалізації свого інтелектуального потенціалу за рахунок впровадження в навчальний процес інновіційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

№7 слайд
Вступ Теза . В докремити
Содержание слайда: Вступ Теза 4. Відокремити інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології неможливо, оскільки лише широке впровадження нових педагогічних технологій надасть можливість змінити парадигму освіти й тільки використання інноваційних інформаційних технологій надасть змогу найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені в іноваційних педагогічних технологіях.

№8 слайд
Вступ Теза . Використання
Содержание слайда: Вступ Теза 5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вищій школі це: важлива складова об’єктивного процесу комп’ютеризації та інформатизації освіти, побудови інформаційного суспільства; найважливіший чинник впровадження інновацій у навчальний процес.

№9 слайд
Що таке нновац я? нновац я
Содержание слайда: Що таке інновація? Іннова́ція (англ. innovation — нововведення) — нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду і є кінцевим результатом інноваційної діяльності. http://uk.wikipedia.org

№10 слайд
Що таке нновац я? нновац я це
Содержание слайда: Що таке інновація? Іннова́ція — це не будь-яке нововведення, а тільке таке, що істотно підвищує ефективність діючої системи. http://uk.wikipedia.org

№11 слайд
Що таке нновац я?
Содержание слайда: Що таке інновація?

№12 слайд
Об кти та суб кти нновац йно
Содержание слайда: Об`єкти та суб`єкти інноваційної діяльності Об`єкти інноваційної діяльності: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.

№13 слайд
нновац йний продукт нновац
Содержание слайда: Інноваційний продукт Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам:

№14 слайд
Процес створення нновац
Содержание слайда: Процес створення інновації

№15 слайд
Типи нновац й товарна
Содержание слайда: Типи інновацій: товарна — впровадження нового продукту; технологічна — впровадження нової технології (методу, способу, засобу) виробництва; ринкова — створення нового ринку товарів і послуг; маркетингова — освоєння нового джерела постачання сировини; екологічна — впровадження заходів з питань охорони довкілля;

№16 слайд
Типи нновац й орган зац
Содержание слайда: Типи інновацій: організаційно-управлінська — реорганізація структури управління з метою оптимізації организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; соціальна — впровадження заходів з метою покращення життя населення (покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров’я, освіти, культури); інформаційна — розв’язування задач раціональної організації інформаційних потоків у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, підвищення достовірності та оперативності одержання інформації;

№17 слайд
Педагог чна нновац я сукупн
Содержание слайда: Педагогічна інновація — сукупність нових професійно-педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання, навчання й розвитку учнів (студентів) з позицій освітніх підходів, зорієнтованих на зміну навчального процесу з метою формування якісно іншої педагогічної практики і підвищення якості освіти.

№18 слайд
Основн п дходи зд йснення
Содержание слайда: Основні підходи здійснення інновацій у вищій школі: акмеологічний підхід андрагогічний підхід діяльнісний підхід кваліметричний підхід компетентісний підхід особистісно-орієнтований підхід професіографічний підхід синергетичний підхід

№19 слайд
нновац йн педагог чн технолог
Содержание слайда: Інноваційні педагогічні технології Інноваційна педагогічна технологія -система оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів і які цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

№20 слайд
нновац йн педагог чн технолог
Содержание слайда: Інноваційні педагогічні технології Серед педагогічних технологій, що як найкраще інтегруються з ІКТ є: навчання у співпраці; ситуаційне навчання; метод проектів; методи проблемного навчання; продуктивне навчання.

№21 слайд
нновац йн нформац йно-комун
Содержание слайда: Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання - оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

№22 слайд
Содержание слайда:

№23 слайд
Серв си послуги Internet в
Содержание слайда: Сервіси і послуги Internet в освіті: електронна пошта, списки розсилки, веб-форуми, блоги, wiki; FTP, файлобмінні мережі (Usenet); чати, вебінари; cоціальні мережі (facebook, twitter); потокове мультимедіа, YouTube, Internet–радіо, Internet-TV; IP-телефонія, Skype, Google Talk; Web 2.0 (wikipedia, сервіси Google, Flickr, Netvibes, Digg.com, UcoZ);

№24 слайд
Серв си Google
Содержание слайда: Сервіси Google

№25 слайд
Серв си Google
Содержание слайда: Сервіси Google

№26 слайд
Teamlab безкоштовне SaaS-р
Содержание слайда: Teamlab – безкоштовне SaaS-рішення

№27 слайд
ннов ц йн нформац йно-комун
Содержание слайда: Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Мобільні педагогічні програмні засоби – це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студентів та діяльність викладачів, доступність матеріалів яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового з’єднання

№28 слайд
Засоби моб льних нформац
Содержание слайда: Засоби мобільних інформаційно-комунікаційних технологій навчання

№29 слайд
Моб льна система п дтримки
Содержание слайда: Мобільна система підтримки навчання MLE-Moodle

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
Содержание слайда:

№32 слайд
Содержание слайда:

№33 слайд
Хмарн технолог
Содержание слайда: Хмарні технології

№34 слайд
Ст вен Вольфрам Теор я
Содержание слайда: Стівен Вольфрам: «Теорія Обчислення Всього»

№35 слайд
Содержание слайда:

№36 слайд
Содержание слайда:

№37 слайд
Ключов тренди Т-сфери, що
Содержание слайда: Ключові тренди ІТ-сфери, що впливають на освіту в 21 стлітті Веб-пошук Змішане навчання (blended learning) Вільнопоширюване програмне забезпечення (F/OSS) Вільнопоширювані навчальні курси (Open Course Ware) Навчальні портали Студенти як викладачі (учні як вчителі) Електронне спіробітництво Альтернативна реальність, що включає серйозні ігри Мобільне навчання в режимі реального часу Мережі персоналізованого навчання Платформи для розробки (CMS) Хмарні обчислення (технології) (Cloud Computing)

№38 слайд
характеристик ефективного
Содержание слайда: 5 характеристик ефективного викладача у 21 столітті Передбачати майбутнє Навчатися протягом усього життя Рівноправні взаємини Вміти вчити і оцінювати учнів всіх рівнів Бути здатним відрізняти ефективні та неефективні технології

№39 слайд
Концепц я цифрового ун
Содержание слайда: Концепція цифрового університету Одним з ефективних і загальновизнаних у світі шляхів інформатизації ВНЗ є створення так званого цифрового університету (Digital University). Такий проект можна вважати розвитком відомих концепцій „мега-університетів” (Mega-University) та „віртуальних університетів” (Virtual University). Останні асоціюються із віртуальними середовищами, для підтримки навчального процесу в режимі on-line, а також імітують традиційні технології організації адміністративного управління навчальним закладом засобами ІКТ.

№40 слайд
Концепц я цифрового ун
Содержание слайда: Концепція цифрового університету Склад цифрового університету: публічний web-сайт; цифрова бібліотека; система електронного навчання; інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ; корпоративний портал; студентський портал.

№41 слайд
нформац йно-анал тична
Содержание слайда: Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ ІАС контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів: ias.cdtu.edu.ua

№42 слайд
Система електронного навчання
Содержание слайда: Система електронного навчання

№43 слайд
Видання про нновац йн КТН в
Содержание слайда: Видання про інноваційні ІКТН в Україні Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання

№44 слайд
Видання про нновац йн КТН в
Содержание слайда: Видання про інноваційні ІКТН в Україні Інформаційні технології в освіті (Видавння Херсонського державного університету)

№45 слайд
Видання про нновац йн КТН в
Содержание слайда: Видання про інноваційні ІКТН в Україні

№46 слайд
Електронний журнал нформац йн
Содержание слайда: Електронний журнал “Інформаційні технології і засоби навчання” ІІТЗН НАПН України http://journal.iitta.gov.ua

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Содержание слайда:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Содержание слайда:

№52 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации «Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет одним архивом:
Похожие презентации