Презентация Ph. D. програми в НаУКМА Приклад реалізації Болонського процесу в Україні Михайло Винницький Ph. D. Директор Докторської школи Націонал онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Ph. D. програми в НаУКМА Приклад реалізації Болонського процесу в Україні Михайло Винницький Ph. D. Директор Докторської школи Націонал абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 15 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Ph. D. програми в НаУКМА Приклад реалізації Болонського процесу в Україні Михайло Винницький Ph. D. Директор Докторської школи НаціоналОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  15 слайдов
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  608.00 kB
 • Просмотров:
  76
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Болонський процес трет й цикл
Содержание слайда: Болонський процес і “третій цикл” освіти Дослідження є мотором інновацій (“економіка знань” – це парадигма ЄС), і “молоді науковці” (аспіранти/докторанти) у ВНЗ є основним інституційним мотором (driver) досліджень Керівники міністерств освіти ЄС вважають, що існує потреба гармонізації систем підготовки– створення “єдиного освітнього простору” Структурні елементи навчання: Модель 4+2+3 Реально 3 роки для Ph.D. часто виявляється за мало Таким чином, часто виходить 4 BA +1 MA +1 MA thesis/pre-PhD +3 PhD Структуризація підготовки із поступовим збільшенням дослідницького елементу із наростанням циклів навчання Методологічні курси і докторантські семінари в PhD програмах – обов’язкові!

№3 слайд
вропейский досв д В пров дних
Содержание слайда: Європейский досвід В провідних європейських університетах роль кафедр (departments) суттєво зменшується з проходженням болонських “циклів”. Кафедра залишається основною адміністративною одиницею лише для бакалаврів; адміністрування програм підготовки маґістрантів і докторантів передано “graduate school” а в деяких випадках “doctoral school” Навчальні і наглядові (supervisory) функції здійснюються тематичними групами, яких члени (викладачі) не обовязково є “спеціалістами” єдиної кафедри – “ударні групи” 3-6 осіб на тему

№4 слайд
вропейский досв д Ун
Содержание слайда: Європейский досвід “Університетська автономія” означає, що саме університети беруть на себе відповідальність за навчальний процес і за якість випускника Забезпечення якості потребує певної “критичної маси” – викладачі, ресурси, фінанси, обладнання... Тренд до збільшення попиту на крос-дисциплінарні дослідження (вимоги абітурієнтів і ринку випускників) збільшує вимоги щодо наявності ресурсів в університетах, які претендують на статус “дослідницьких центрів”

№5 слайд
Вих дна теза Модель укра
Содержание слайда: Вихідна теза Модель української аспірантури – вичерпана В Україні лише 7% аспірантів вчасно завершують дисертації (за 3 роки) і лише 25% взагалі виходять на захист. Вимоги ВАК, які мають забезпечити наукову якість, – застарілі, надто бюрократизовані і не “вмонтовані” у світову наукову спільноту. Корупція дискредитувала існуючі наукові ступені

№6 слайд
Перш PhD програми в НаУКМА
Содержание слайда: Перші PhD програми в НаУКМА (жовтень 2008) На даний момент сформовано 3 фахові групи для запуску трьох міждисциплінарних PhD програм з вересня 2008 р.: менеджмент в охороні здоров’я, масові комунікації, фінанси. З вересня 2009 року плануємо запустити ще 2-3 програми. В рамках новоствореної Докторської Школи розробляються міждисциплінарні методологічні курси для докторантів всіх PhD програм НаУКМА – залучаємо до цього міжнародних партнерів: “Якісні методи” – Guri Tuldym (Норвегія) “English Academic Writing” – Галина Калужна (Львів-Oregon) “Intro to Research – epistemology & ontology” – John Conbere (USA) “Writing Proposals” “Проектний менеджмент” “Advanced Academic Writing – Dissertation preparation”

№7 слайд
НаУКМА запуска докторськ
Содержание слайда: НаУКМА запускає докторські (Ph.D.) програми незалежно від МОН і ВАК Перші Ph.D. програми впроваджено паралельно з існуючою аспірантурою: Впродовж 2008 року було представило для розгляду МОН декілька проектів Постанов КМУ, у яких передбачалося: Впровадження обмеженого експерименту (в межах Могилянки) з впровадження стуркутрованих докторських програм для того, щоб розробити модель функціонування третього циклу освіти європейського зразка, який би відповідав болонським зобов’язанням України Надання НаУКМА права присуджувати науковий ступінь доктора філософії (PhD) незалежно від ВАК і ще до прийняття нового закону “Про вищу освіту”. Визнання ступіня PhD, як достатнього для отримання вченого звання Доцента Організаційна основа докторських програм НаУКМА: міждисциплінарні “фахові групи” викладачів, у яких є спільні тематичні зацікавлення Керівники фахових груп формують “виконавчий комітет Докторської Школи” – колегіяльний орган, який відповідає за якість усіх докторських програм НаУКМА

№8 слайд
Вимоги докторських PhD
Содержание слайда: Вимоги докторських (PhD) програм в НаУКМА - 1 Докторант, впродовж першого і другого року навчання слухає фахові спец-курси і міждисциплінарні методологічні курси (напр. кількісні/якісні методи, academic writing, управління проектами, і т.п.). Окрім цього, кожен докторант складає іспити з філософії, англійської мови (вимоги традиційної аспірантури) і на кінець першого року навчання готує розгорнуту дослідницьку пропозицію (doctoral proposal - включно з обширним аналізом літератури), яку оцінює фахова група Докторської школи на публічному захисті у вересні.

№9 слайд
Вимоги докторських PhD
Содержание слайда: Вимоги докторських (PhD) програм в НаУКМА - 2 Упродовж другого і третього року навчання докторанти регулярно презентують і обговорють проміжні результати своїх досліджень на докторських семінарах – з участю міжнародних фахівців даної галузі. На кінець третього (четвертого) року кожен докторант готує дисертацію на базі незалежно проведених досліджень, яка за своїм змістом має наукову новизну і є внеском у суму знань певної галузі. Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є виступи на міжнародних конференціях і публікація мінімум однієї (бажано 2-3) статті у міжнародному рецензованому журналі (peer reviewed journal).

№10 слайд
Завершення докторськ PhD
Содержание слайда: Завершення докторськї (PhD) програми в НаУКМА Ступінь “Доктора філософії” у певній галузі присуджується Вченою радою НаУКМА на базі рекомендації дисертаційної комісії, яка сформована під конкретну дисертацію. За якість підготовки випускника PhD відповідає Докторська школа НаУКМА і університет в цілому. Захист дисертації PhD здійснюється публічно, перед дисертаційною комісією, яка складається з п’ятьох спеціалістів (троє з-поза НаУКМА і мінімум один із закордону) з галузі знань дисертанта, які можуть фахово оцінити якість його роботи Впродовж свого навчання докторант – це молодий науковець (вже не студент!), який виконує свій дослідницький проект у рамках роботи конкретного наукового осередку (мінімум 2 керівники-колеги), що в свою чергу забезпечує докторанта доступом до світової наукової спільноти.

№11 слайд
Основн напрями досл джень в
Содержание слайда: Основні напрями досліджень в рамках докторської програми: Основні напрями досліджень в рамках докторської програми: Адміністрування в охороні здоров’я Економіка та політика охорони здоров’я Охорона громадського здоров’я глобальні проблеми здоров’я, Інфекційні та хронічні неінфекційні захворювання поява нових хвороб дослідження персональних поведінкових факторів ризику, підходів щодо усунення несприятливих соціоекономічних умов. Керівництво Програмою здійснює І.М. Грига, канд. мед. наук

№12 слайд
Програма склада ться з двох
Содержание слайда: Програма складається з двох фаз: Програма складається з двох фаз: інтенсивні курси з математичних методів аналізу фаза досліджень Перелік спец. курсів програми: Фінансова теорія - Емпіричні фінанси Похідні фінансові інструменти - Інвестиційний менеджмент Ризик-менеджмент - Корпоративні фінанси Фінансова економетрія - Поведінкові фінанси Фінансовий інжиніринг - Числові методи у фінансах Моделювання кредитного ризику Фінансова математика та стохастичне числення Застосування теорії ігор у фінансовому моделюванні Управління портфелем фінансових інструментів Фінансові кризи та їх передбачення Сучасні напрямки фінансових досліджень: теорія і практика Керівництво Програмою здійснює І.Г. Лук’яненко, д. екон. наук

№13 слайд
Основн напрями досл джень в
Содержание слайда: Основні напрями досліджень в рамках докторської програми: Основні напрями досліджень в рамках докторської програми: Комунікація і громадська сфера Антропологічні аспекти комунікації Політична комунікація, громадська думка та політична психологія Міжнародні медійні системи та глобальна комунікація Організаційна, стратегічна та маркетингова комунікація Медійна політика та урядова комунікація Міжкультурні та міжперсональні комунікації Гендерні аспекти в комунікації Візуальна комунікація та дослідження кіно Комунікація про здоров’я Керівництво Програмою здійснює Є.М. Федченко, канд. пол. наук

№14 слайд
У вересн року плану ться нова
Содержание слайда: У вересні 2009 року планується нова докторська програма за напрямком “Transformation studies: transition and EU integration” У вересні 2009 року планується нова докторська програма за напрямком “Transformation studies: transition and EU integration” Фахова група складається з викладачів кафедр політології та соціології НаУКМА Мета програми: створити наукове середовище для проведення емпіричних досліджень суспільно-політичних процесів в пост-радянській Україні (в т.ч. процесів пов’язаних з проголошеним курсом на інтеграцію в ЄС) та їх теоретизація. Серед конкретних тем досліджень: Демократизація (в т.ч. в ракурсі інституціоналізму) Макросоціальні зміни (в т.ч. гендерні аспекти, мовно-культурні, класові) Теорія соціальних змін (в т.ч. теорія інтеграції)

№15 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Ph. D. програми в НаУКМА Приклад реалізації Болонського процесу в Україні Михайло Винницький Ph. D. Директор Докторської школи Націонал одним архивом:
Похожие презентации