Презентация Навчання грамоти онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Навчання грамоти абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 22 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Образование » Навчання грамотиОцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
 • Тип файла:
  ppt / pptx (powerpoint)
 • Всего слайдов:
  22 слайда
 • Для класса:
  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
 • Размер файла:
  142.49 kB
 • Просмотров:
  46
 • Скачиваний:
  0
 • Автор:
  неизвестенСлайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Навчання грамоти
Содержание слайда: Навчання грамоти

№2 слайд
Особливост укра нсько
Содержание слайда: Особливості української фонетики і графіки

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Алфав т
Содержание слайда: Алфавіт

№5 слайд
Букви
Содержание слайда: Букви

№6 слайд
Голосних звук в в укра нськ й
Содержание слайда: Голосних звуків в українській мові 6 (шість). Вони можуть бути наголошеними й ненаголошеними. Усі голосні — складотворчі [а], [о], [у], [е], [и], [і]. На письмі позначаються 10 (десятьма) буквами: а, о, у, е, и, і, я, ю, є, ї.

№7 слайд
Букви я, ю, я, ю, на початку
Содержание слайда: Букви я, ю, є я, ю, є на початку слова — завжди 2 звуки: Я в і р — 4 б., 5 зв. Ю н г а — 4 б., 5 зв. Є в г е н — 5 б., 6 зв. ↓ ↓ ↓ [йа] [йу] [йе] я, ю, є після голосних звуків будуть позначати 2 звуки: м о я т в о є с в о ю ↓ ↓ ↓ [йа] [йе] [йу] я, ю, є після апострофа позначають два звуки: в’ я н у т и в’ ю н и п а м’ я т а є ↓ ↓ ↓ ↓ [йа] [йу] [йа] [йе] я, ю, є після приголосних позначають один звук та м’якість попереднього приголосного: п і с н я с и н є м о л ю с я ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ [н’][а] [н’][е] [л’][у][с’][а]

№8 слайд
Букви , щ, ь, й букви та щ
Содержание слайда: Букви ї, щ, ь, й букви ї та щ завжди будуть позначати два звуки незалежно від позиції в слові: ї х а в п о ї з д м о ї в’ ї з д ↓ ↓ ↓ ↓ [йі] [йі] [йі] [йі] щ а с т я п р а щ у р и к у щ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ [шч] [т’][а] [шч] [шч] ь (знак м’якшення) не позначає звука: б а т ь к о н е н ь к а д о н ь к а ↓ ↓ ↓ [ø] [ø] [ø] буква й завжди позначає м’який приголосний: р і й к р а й р о з м а й ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ [р’][і][й’] [к][р][а][й’] [р][о][з][м][а][й’]

№9 слайд
М як сть приголосних д т з с
Содержание слайда: М’якість приголосних [д’][т’][з’][с’][ц’][л’][н’][р’] [дз’], усі інші, які знаходяться у позиції перед голосним [і]: вінок [в’інок], гілка [г’ілка], жінка [ж’інка], кішка [к’ішка], півник [п’івник], фіалка [ф’іалка], хірург [х’ірург], вечір [веч’ір], шість [ш’іст’], щітка [шч’ітка]. М’якість приголосних ще може позначатися на письмі буквами я, ю, є, ь, коли вони стоять у слові після букв на позначення приголосних, які вимагають м’якої вимови: нянька [н’ан’ка]; Нюра [н’ура]; ллє [л’:е]; батьківський [бат’к’івс’кий].

№10 слайд
Дзв нк та глух приголосн Дзв
Содержание слайда: Дзвінкі та глухі приголосні Дзвінко Глухо г р и б (грибочок) г р и п (грипує) ↓ ↓ пориста рослина вірусне захворювання к а з к а (казочка) к а с к а (касочка) ↓ ↓ літературний жанр (твір) головний убір

№11 слайд
Вимова дзв нких приголосних
Содержание слайда: Вимова дзвінких приголосних Вимовляємо приголосні в кінці слова та в кінці складу — дзвінко: За-вод, дуб, бе-рег, гряд-ка, друг, сад, ряд, лож-ка, град. Перевіримо правильну вимову, вимовляючи пари слів: Завод – заводи; дуб – дуби; берег – береги; грядка – грядочки; друг – з другом; сад – в саду; ряд – ряди; ложка – ложечки; град – градом.

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Завдання . Запиш ть слова, п
Содержание слайда: Завдання 1. Запишіть слова, підставляючи замість цифр порядковий номер букв в алфавіті, і проаналізуйте їх за звуковим складом (словникові слова , слова до теми). 19, 16, 12, 3, 7, 27, 31 2. Вставте потрібне слово в речення (тема «Апостроф»). 17, 1, 21, 33, 18, 15, 1 працює за 15, 19, 17, 20,32, 23, 7, 21, 19, 17.

№14 слайд
В днови присл в я слово, д ло
Содержание слайда: Віднови прислів’я 30 11 21 7 слово, 6 19 2 21 7 діло 6 24 29 24 й 22 7 21 27 7 обігріло.  

№15 слайд
Навчання грамоти це зас б
Содержание слайда: Навчання грамоти – це засіб набуття дітьми перших навичок правильного читання і письма, формування їх мислення і розвиток мови. Основні завдання: розвиток фонетико-фонематичного слуху, розвиток мовлення, формування механіки читання навички, формування каліграфічного письма.

№16 слайд
Психолого-педагог чн основи
Содержание слайда: Психолого-педагогічні основи навчання грамоти: підбір форм, методів і видів роботи із врахуванням психологічних особливостей першокласника (мовлення, мислення, увага, уява, сприймання). Основний метод - звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. Основоположник методу - К.Д.Ушинський.

№17 слайд
Класиф кац я метод в навчання
Содержание слайда: Класифікація методів навчання грамоти за критерієм, яка мовна одиниця клалася в основу навчання грамоти (буква, звук, склад, слово)

№18 слайд
Класиф кац я метод в навчання
Содержание слайда: Класифікація методів навчання грамоти за критерієм, який прийом роботи (аналіз чи синтез) був провідним

№19 слайд
Науково-методичн засади
Содержание слайда: Науково-методичні засади звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти 1) предметом читання є позначена буквами звукова будова слова; звуки мовлення є основними мовними одиницями, якими вона оперує на початковому етапі оволодіння грамотою; 2) початкові фонетичні уявлення діти мають одержувати тільки на основі спостережень за відповідними одиницями мовлення (звук, голосний, приголосний, склад та ін.) з належним усвідомленням їх істотних ознак; 3) початку ознайомлення дітей з буквами має передувати період практичного засвоєння звукової системи рідної мови, так званий добукварний період.

№20 слайд
Особливост методу ма виховний
Содержание слайда: Особливості методу має виховний і розвивальний характер, забезпечує розумовий розвиток через систему аналітико-синтетичних вправ; спирається на живе мовлення учнів, на мовленнєвий досвід; за основу аналітико-синтетичної роботи береться звук; одиниця читання – склад; виділяються три періоди навчання грамоти – підготовчий (добукварний), букварний (основний) і післябукварний періоди; письмо формується паралельно з читанням; диференційований та індивідуальний підхід до учнів; пропедевтичне введення елементів граматики, словотвору, орфографії, лексикології – на практичній основі;

№21 слайд
Пров дний принцип звукового
Содержание слайда: Провідний принцип звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти

№22 слайд
Прийоми звукового анал зу
Содержание слайда: Прийоми звукового аналізу допомагають учням усвідомити звукову будову слова і послідовність звуків у ньому, що є необхідним для грамотного письма. Прийоми звукового аналізу допомагають учням усвідомити звукову будову слова і послідовність звуків у ньому, що є необхідним для грамотного письма. Прийоми звукового синтезу навчають відтворювати звукову форму живого слова при сприйнятті букв, тобто читати слово.

Скачать все slide презентации Навчання грамоти одним архивом:
Похожие презентации